281 tys. przedsiębiorców w Małym ZUS-ie Plus

281 tys. – tylu przedsiębiorców obejmuje Mały ZUS Plus. Oznacza to dla nich nawet kilkaset złotych oszczędności miesięcznie. Do ulgi można było zgłaszać się od 1 lutego do 2 marca. Automatycznie objęła ona też wcześniej korzystających z Małego ZUS-u.

11

Co to jest Mały ZUS Plus? Mały ZUS Plus wszedł w życie 1 lutego 2020 r. Przed zmianami z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli w styczniu 2020 r. – 67,5 tys. złotych. Od początku lutego kwota ta wzrosła do 120 tys. W Małym ZUS-ie Plus zmienił się…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!