Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Akredytacja to zewnętrzny sposób potwierdzania wysokich standardów usług edukacyjnych. Zgodnie z art. 118 ust. 1 u.p.o. akredytację mogą uzyskać placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, pod warunkiem że spełniają określone wymogi i zapewniają wysoką jakość prowadzonego kształcenia. Do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 118 ust. 9 u.p.o. szczegółowe zasady postępowania akredytacyjnego reguluje dotychczasowe rozp. MENiS z dn. 20.12.2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 227, poz. 2247, ze zm.).

392

Podmioty uprawnione do ubiegania się o akredytację O przyznanie akredytacji mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki wymienione w art. 117 ust. 1 pkt 2 u.p.o., czyli: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Ponadto, zgodnie z art. 118 ust. 8 u.p.o., przepisy dotyczące akredytacji (ust. 1–7) stosuje się…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!