Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielowi akademickiemu

600

Zgodnie z art. 9a ust. 3 KN nauczycielowi akademickiemu, posiadającemu stopień naukowy i legitymującemu się trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej, stopień nauczyciela kontraktowego nadaje się automatycznie, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!