Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi akademickiemu

631

Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!