Akta osobowe pracownika

442

Zgodnie z art. 94 ust. 9a) i 9b) Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia akt osobowych każdego pracownika, niezależnie od formy prowadzonej działalności i liczby pracowników. Sposób prowadzenia tych akt szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułJuż obowiązują nowe wzory formularzy NIP i ZAP
Następny artykułRPD: nadzór kuratora oświaty powinien obejmować także niepubliczne placówki