Badania lekarskie pracowników – zmiana w przepisach wykonawczych

285

Z dniem 16 grudnia br. wejdą w życie zmiany w przepisach wykonawczych określających zasady i tryb przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Wspomniane korekty prawne mają na celu doprecyzowanie obowiązków lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę nad pracownikami w zakresie zlecania dodatkowych badań specjalistycznych.

Nowelizacja dotyczy przepisów rozp. MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067), zaś zmiany zostały ujęte w rozp. Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2131).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!