Badanie: 32 proc. MŚP liczy na poprawę kondycji w branży w ciągu 6 miesięcy

32 proc. mikro, małych i średnich firm ocenia, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy kondycja w ich branży poprawi się - wynika z opublikowanego we wtorek badania Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL).

4

Jak wynika z 7. edycji Barometru COVID-19, zrealizowanej rok od wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce, 32 proc. przedsiębiorstw ocenia, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy kondycja w ich branży poprawi się. Ponadto, co czwarta firma liczy na powrót koniunktury w ciągu najbliższych miesięcy, a 42 proc. – w przyszłym roku.

“Analizując wszystkie siedem edycji naszego covidowego pomiaru nastrojów w sektorze MŚP możemy zaryzykować tezę, że mamy początek końca dekoniunktury wśród mikro, małych i średnich firm. Walka z przeciwnikiem nadal trwa, wiele biznesów wciąż pozostaje zamkniętych, wiele dopiero +rusza+, ale sytuacja powoli się stabilizuje. Mówimy o początku, gdyż tempo wzrostu będzie z pewnością wolniejsze niż tempo spadków, z jakim mieliśmy do czynienia w ciągu minionych dwunastu miesięcy” – podkreślił prezes zarządu EFL Radosław Woźniak.

W informacji zaznaczono, że wyniki badania przeprowadzonego na przełomie marca i kwietnia br. są zbliżone do danych z pomiaru na I kwartał, realizowanego pod koniec grudnia 2020 roku. Wówczas 34,5 proc firm patrzyło w przyszłość z optymizmem, natomiast 24 proc. miało nastawienie pesymistyczne.

Biorąc pod uwagę wielkość biznesów, podobnie jak w I kwartale br., największy optymizm panuje wśród przedstawicieli firm średnich. 37 proc. z nich uważa, że sytuacja się poprawi w najbliższym półroczu, a 13 proc., że się pogorszy. W firmach mikro i małych liczebność grupy optymistów i pesymistów jest podobna. Poprawę zwiastuje po 31 proc. mikro i małych przedsiębiorstw, podczas gdy o pogorszeniu mówi odpowiednio 26 proc. i 28 proc. firm.

W opinii największej grupy przedstawicieli MŚP – jak wskazano – powrót koniunktury w Polsce nastąpi w przyszłym roku. Tak uważa 42 proc. zapytanych. Jednak co czwarty przedsiębiorca liczy, że stanie się to jeszcze w tym roku. Co piąty natomiast uważa, że na czas prosperity musimy poczekać jeszcze 2-3 lata. Co dziesiąty respondent jest jeszcze bardziej pesymistycznie nastawiony do przyszłości – uważa, że nie ma co liczyć na powrót koniunktury w najbliższych latach.

Jak czytamy, wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę jest nadal oceniany jako negatywny, choć natężenie tych ocen jest nieco słabsze niż we wcześniejszych pomiarach. 22 proc. firm uważa, że COVID-19 ma zdecydowanie niekorzystny wpływ na ich działalność, o 5,5 p.p. mniej niż kwartał wcześniej. 28 proc. mówi: „raczej niekorzystny”, o 3 p.p. więcej kw./kw.

Rośnie odsetek osób, które uważają, że epidemia nie wywiera istotnego wpływu na sytuację firmy (39 proc.). W I kwartale br. koronawirusa za neutralny biznesowo uważało 38 proc., w IV kwartale 2020 – 35 proc., w III kwartale 2020 – 30 proc.

Zaznaczono, że biorąc pod uwagę wielkość firm, zmian niekorzystnych spodziewają się przede wszystkim przedstawiciele najmniejszych firm, zatrudniających do 9 pracowników, i małych. 27,5 proc. mikro firm ocenia ten wpływ jako zdecydowanie niekorzystny, zaś 41 proc. jako raczej niekorzystny. W przypadku małych przedsiębiorstw o bardzo negatywnym wpływie mówi 26 proc. zapytanych, a o raczej niekorzystnym – 23 proc.

Największy odsetek optymistów znajduje się wśród firm średnich (16 proc.), podobnie jak respondentów, którzy uważają ten wpływa za neutralny (57,5 proc.). Wśród mikro firm tylko 3,5 proc. patrzy „przez różowe okulary” w przyszłość, wśród małych – 9 proc.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu – rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe. Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm.

Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy z całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ pad/