Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

49

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności jest najważniejszym w skali Polski i Europy źródłem informacji na temat sytuacji w obszarze rynku pracy. Jest częścią Europejskiego Badania Siły Roboczej (LFS) dzięki czemu uzyskane dane można porównać z sytuacją w innych krajach europejskich.

BAEL monitoruje zmiany zachodzące na rynku pracy. Co kwartał dostarcza wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo.

Wskaźnik zatrudnienia w III kw. 2020 roku wyniósł w Polsce 54,6%, z kolei stopa bezrobocia wyniosła 3,3%, Jest to niewielka zmiana w porównaniu ze wskaźnikami z III kwartału 2019 r. kiedy to wskaźnik zatrudnienia wynosił 54,9% a stopa bezrobocia 3,1%.
Zatrudnionych mieliśmy w III kwartale 2020 roku 16 512 tys. osób, 13 192 tys, osób było biernych zawodowo z bez pracy pozostawał 561 tys. osób.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!