Badanie: w Polsce transformacja cyfrowa zapewnia odporność na kryzys

W Polsce transformacja cyfrowa zapewnia odporność na kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Lepiej przechodzą go te firmy, które już wcześniej zainwestowały w rozwiązania cyfryzujące i automatyzujące procesy biznesowe - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie SAP Polska.

7

Jak czytamy w opublikowanym w poniedziałek raporcie z badania SAP, kryzys lżej przeszły również te firmy, które zadziałały elastycznie i szybko w czasie lockdownu.

“Wśród polskich firm o wysokim poziomie transformacji cyfrowej mniej niż połowa (45 proc.) odnotowała spadek sprzedaży w 2020 r.” – czytamy w raporcie. “Wśród przedsiębiorstw o niskim poziomie cyfryzacji negatywny wpływ na sprzedaż zaraportowało aż 73 proc. firm” – poinformowano.

Według SAP wyższy poziom automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych przekłada się również na generowanie przychodów.

Wśród firm o wysokim poziomie cyfryzacji wzrost odnotowało 27 proc., a spadek 49 proc. – wynika z badania. W przedsiębiorstwach mało zaawansowanych w tym zakresie spadek przychodów zadeklarowało 66 proc. spółek, a wzrost – 20 proc. – czytamy w raporcie.

Firmy inwestujące w nowe technologie odnotowały najniższy odsetek zwolnień (dokonało ich 18 proc. badanych przedsiębiorstw). Jednocześnie firmy te najczęściej w czasie kryzysu zatrudniały nowych pracowników (odsetek ten również wyniósł 18 proc.). Jak wynika z badania, w firmach o średnim i niskim poziomie cyfryzacji co czwarta spółka musiała zredukować liczbę pracowników.

Jednocześnie – stwierdzono w raporcie SAP – zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw postrzega dziś technologie cyfrowe znacznie lepiej, niż przed pandemią. Taką opinię wyraziło 63 proc. badanych, z czego 26 proc. oceniło, że postrzeganie przez nich tego rodzaju technologii zdecydowanie się poprawiło. Przeciwnego zdania było jedynie 7 proc. respondentów – czytamy.

Prezes SAP Polska Thomas Duschek ocenił, że “rok 2020 był rokiem pełnym zmian i nowych doświadczeń. Widzieliśmy wtedy i nadal obserwujemy teraz, jak różne branże muszą radzić sobie z nową rzeczywistością, np. handel detaliczny zamyka sklepy, produkcja boryka się z niepewnością w łańcuchu dostaw, a usługi finansowe z klientami, którzy stają się coraz bardziej obyci z technologią i unikają bezpośrednich interakcji”.

Jak dodał Duschek, “najważniejszą obserwacją z pandemii, i nasze badania to potwierdzają, jest to, że te firmy, które były bardziej zaawansowane w digitalizacji, łatwiej przeszły próbę czasu”.

SAP ocenił, że z raportu można wyciągnąć wnioski również względem wyzwań, przed którymi przedsiębiorstwa w Polsce będą stać w najbliższych miesiącach i latach. “Jednym z głównych wyzwań przedsiębiorców jest zmniejszenie popytu, wskazywane przez 44 proc. firm. Bardzo istotne są jednak również wyzwania związane z obsługą klienta i zamówień (18 proc.), działaniami marketingowymi (17 proc.), oraz nieefektywną komunikacją wewnątrz firmy (17 proc.)” – stwierdzono w raporcie.

SAP podał, że aż 70 proc. firm w Polsce posiada bądź planuje w najbliższych miesiącach zakup oprogramowania dla firm. Wśród tej grupy respondentów 27 proc. dysponowało tego rodzaju oprogramowaniem przed pandemią. 15 proc. zaś dokonało zakupu w ostatnich miesiącach. 28 proc. badanych planuje zakup tego rodzaju rozwiązań w ciągu najbliższych miesięcy.

SAP zwrócił uwagę, że inwestycje w oprogramowanie planują przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które działają w obszarach handlu i dystrybucji oraz produkcji. “W każdej z tych branż 35 proc. przedsiębiorstw planuje w najbliższych miesiącach inwestycje w oprogramowanie dla firm” – czytamy w raporcie. W sektorze usług odsetek ten jest niższy i wynosi 22 proc., jednak przedsiębiorstwa z tej branży częściej niż inne dysponowały oprogramowaniem firmowym już przed pandemią – poinformowano.

Badanie “Przedsiębiorstwa w dobie pandemii” zostało zrealizowane na zlecenie SAP Polska. Ankiety realizowano na przełomie stycznia i lutego 2021 r., a w badaniu wzięło udział 239 przedsiębiorstw reprezentowanych przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub specjalistyczne. (PAP)

mfr/ je/