Bhp – Karta szkolenia wstępnego

229

Opublikowany wzór karty szkolenia wstępnego stanowi zał. nr 2 do rozp. MGiP z dn. 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1860). Należy podkreślić, że wspomniany dokument w takiej formie obowiązuje od dnia 28 czerwca 2019 r. — co wynika z wejścia w życie, w tym terminie, rozp. zmieniającego wydanego przez MRPIPS dnia 29.05.2019 r. (Dz.U. poz. 1099). Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp w aktualnym powyższym brzmieniu został określony w załączniku nr 1 do rozp. nowelizującego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!