W jednolitym tekście wymienionego powyżej rozp. MG z dnia 20 września 2001 r. uwzględniono zmiany wprowadzone rozp. zmieniającym wydanym przez Ministra Rozwoju i Finansów (MRiF) dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. poz. 134), które weszło w życie w dniu 1 kwietnia 2017 r. Jednocześnie w jednolitym tekście omawianego aktu wykonawczego pominięto par. 2-4 rozp….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułWyceny nieruchomości
Następny artykułSprzedaż nieruchomości i jej obciążenia