Bhp przy organizacji i realizacji widowisk – nowela rozporządzenia

560

Z dniem 16.12.2015 r. wchodzą w życie zmiany do rozp. MKiDN z dn. 15.09.2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (Dz.U. Nr 184, poz. 1240), które wprowadzono na podstawie rozp. zmieniającego, wydanego przez MKiDN dnia 09.11.2015 r. (Dz.U. poz. 2006).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!