Bhp przy pracach związanych z narażeniem na zranienie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

438

Z dniem 27.06.br. wchodzą w życie przepisy nowego rozp. MZ z dn. 06.06.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (poz. 696), wdrażające postanowienia dyrektywy Rady 2010/32/UE z dn. 10.05.2010 r. w sprawie wykonywania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (Dz.Urz. UE L 134 z 01.06.2010, str. 66).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!