BIEC: W gospodarce coraz gorzej

10

W lipcu 2022 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów, jakie ponoszą uczestnicy rynku, a tym samym prognozujący aktywność gospodarki, spadł o blisko 1 punkt w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Tendencję spadkową wskaźnika obserwujemy od maja ubiegłego roku.

Podobnie jak przed miesiącem znacząco zmniejszyła się różnica pomiędzy rynkowym oprocentowaniem długo i krótkoterminowych papierów dłużnych emitowanych przez skarb państwa. 10-letnie obligacje skarbu państwa osiągają coraz wyższe oprocentowanie, jednak oprocentowanie papierów dłużnych skarbu państwa o krótszej zapadalności rośnie jeszcze szybciej, co coraz bardziej zbliża nas w kierunku odwróconej krzywej dochodowości. Przez wielu ekonomistów taka tendencja postrzegane jest jako wzrost zagrożenia recesją. 

W dalszym ciągu rosną koszty pozyskania kredytu inwestycyjnego dla firm. Ich zdolność kredytowa znacząco spadła nie tylko, jako konsekwencja wyższych stóp procentowych, ale również spadku realnej wartości podmiotów gospodarczych i wzrostu niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej. Praktycznie, oznacza to wieloletnią zapaść w inwestycjach sektora prywatnego, co zdecydowanie obniża szanse rozwojowe polskiej gospodarki.

Nieco poprawiły się w stosunku do wartości w ubiegłego miesiąca relacje przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży do kosztów pracowniczych i kosztów związanych z magazynowaniem towarów. Poprawa była niewielka i wynikała głównie z działań oszczędnościowych prowadzonych przez firmy.

BIEC

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułNiskie Podatki od 1 lipca
Następny artykułZUS: Niższe podatki także dla emerytów i rencistów