Zaniechanie poboru PIT i CIT od Tarczy Finansowej

14

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie zaniechania poboru podatku od umorzonych subwencji finansowych udzielonych z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Rozporządzenie wejdzie w życie przed 20 lipca br., czyli przed terminem rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Zaniechanie poboru podatku nie wpłynie na kwalifikację kosztów sfinansowanych tą subwencją.

Aktualnie rozporządzenie to zostało skierowane do uzgodnień i opiniowania.

Zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Rozporządzenie będzie wywoływało skutki także na kolejne lata dla przedsiębiorców, którzy w wyniku strat będą obniżać podatek w następnych latach. To już kolejna, obok Tarcz PFR i Tarcz branżowych forma pomocy dla przedsiębiorców, których dotknął koronawirusowy kryzys.

“Zaniechanie  poboru podatku od przychodów z tytułu umorzenia subwencji z PFR nie wpłynie na kwalifikację kosztów sfinansowanych subwencją.  Koszty sfinansowane z udzielonej subwencji kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Oznacza to, że wydatki pokryte z takich środków stanowią koszty podatkowe, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji” – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, obowiązek zapłaty podatku od umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej otrzymanej z PFR, w kontekście kryzysu wywołanego pandemią uniemożliwiającego podatnikom prowadzenie działalności w dotychczasowym kształcie, stanowi dodatkowe obciążenie ekonomiczne. Zatem zasadne jest, z uwagi na sytuację gospodarczą, zaniechanie poboru podatku od środków mających charakter zwrotny, otrzymanych przez przedsiębiorców w ramach wsparcia przez Rząd, w przypadku ich umorzenia. Działanie to stanowi element strategii walki z pandemią oraz wyraz odpowiedzialności państwa za swoich obywateli. Wydanie rozporządzenia jest zatem uzasadnione zarówno interesem publicznym, jak i ważnym interesem podatników – wyjaśnia projektodawca.

W projekcie zaproponowano, aby adresatami zaniechania byli przedsiębiorcy, beneficjenci
wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi przychód w rozumieniu powołanych wyżej przepisów ustaw o podatkach dochodowych.

oprac. B.O.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!