Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z realizacją zadania

14

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2021 r. (data wpływu 20 stycznia 2021 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. ”….” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2021 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. ”…..”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ….. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w budynku użyteczności publicznej, tj. nowo wybudowanym budynku …….. w ramach inwestycji.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!