Budżet na 2022 rok przyjęty przez Radę Ministrów

15

28 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2022. Dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2022 r. wyniesie nie więcej niż 30,9 mld zł. W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie – m.in. poprzez inwestycje – rozwoju gospodarki, która wraca na ścieżkę wzrostu po kryzysie. Kontynuowane też będą priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. przyjęto:
 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 481,4 mld zł,
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 512,4 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości 30,9 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 2,8% PKB.
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 56,6 % PKB
Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:
 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,6 %,
 • wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3 %,
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 7,5 %,
 • wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 9,2 %
W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2022 rok zakłada:
 • dochody budżetu środków europejskich: 85,9 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 96,2 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 10,2 mld zł.
Dochody

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie miał wpływ dalszy dynamiczny rozwój gospodarki.

Prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim wyżej wymienionymi szacunkami czynników makroekonomicznych.

Przewidujemy również wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z zysku NBP w wysokości 844,5 mln zł.

Wydatki

Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej.

Projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2022 r. zapewniamy m.in.:

 • zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75% PKB,
 • środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start” czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89%,
 • 2,2% PKB na obronę narodową,
 • zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
 • realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
 • zwiększenie wydatków na rolnictwo.

Źródło: MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułE-paragon już wkrótce w kasach on-line
Następny artykułBrak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z realizacją zadania