zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Opieka zdrowotna - rozporządzenia

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2020.1231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1231 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2020.1232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1232 Na podstawie art. 4a...

Rozp. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Dz.U. 2020.1134 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1134 Na...

Rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz....

Rozp. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.531 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 491, poz. 522, poz. 531 Ostatnie...

Rozp. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2408 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. poz. 408; z 2019 r. poz. 2091,...

Rozp. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Dz.U. 2019.2464 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2464 Na podstawie art. 12e ustawy z dnia 8 września 2006...

Rozp. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych (…), które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Dz.U. 2019.2478 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Dz.U. 2019.2335 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r....

Rozp. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

tatnia zmiana Dz.U. 2019.2095 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 1950; z 2019 r....

Rozp. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 516; z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.62 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe…

Dz.U. 2019.1651 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych...

Rozp. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

Dz.U. 2019.1017 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1017 Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy...

Rozp. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dz.U. 2019.928 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 866 Na podstawie art. 25 ust. 5...