zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Opieka zdrowotna - rozporządzenia

Rozp. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

Dz.U. 2022.1209 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz....

Rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r....

Rozp. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Dz.U. 2022.1028 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1028 Na podstawie art. 46 ust. 2...

Rozp. w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium RP

Dz.U. 2022.734 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 734 Na...

Rozp. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Dz.U. 2022.464 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 464 Na podstawie art. 18 ust....

Rozp. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę

Dz.U. 2022.153 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 153 Na podstawie art. 4 ust....

Rozp. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty

Dz.U. 2021.2374 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2374 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

Dz.U. 2021.1254 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1254 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia...

Rozp. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Dz.U. 2021.1218 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1218 Na...

Rozp. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.220 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 828; z 2022 r. poz....

Rozp. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

Dz.U. 2021.341 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 341 Na podstawie art. 6h ust. 1 ustawy...

Rozp. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1408 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1566, poz. 1918; z 2022 r. poz....

Rozp. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju

Dz.U. 2020.1557 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1557 Na podstawie...

Rozp. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1194 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1194 Na podstawie art. 22...

Rozp. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19

Dz.U. 2020.1246 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1246 Na podstawie...