zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Opieka zdrowotna - rozporządzenia

Rozp. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty

Dz.U. 2021.2374 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2374 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

Dz.U. 2021.1254 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1254 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia...

Rozp. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Dz.U. 2021.1218 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1218 Na...

Rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz....

Rozp. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Dz.U. 2021.828 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 828 Na podstawie art. 14f ust. 1 ustawy...

Rozp. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

Dz.U. 2021.644 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz....

Rozp. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

Dz.U. 2021.341 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 341 Na podstawie art. 6h ust. 1 ustawy...

Rozp. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1918 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1566, poz. 1918 Ostatnie zmiany (DzU. z 2020...

Rozp. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju

Dz.U. 2020.1557 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1557 Na podstawie...

Rozp. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.427 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1395; z 2021 r....

Rozp. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19

Dz.U. 2020.1246 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1246 Na podstawie...

Rozp. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2398 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 491, poz. 522, poz. 531,...

Rozp. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.411 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 411 Na podstawie art. 13 ust. 8...

Rozp. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych (…), które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2110 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego Opracowano na...

Rozp. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Dz.U. 2019.2464 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2464 Na podstawie art. 12e ustawy z dnia 8 września 2006...