zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia

Rozp. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1918 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1566, poz. 1918 Ostatnie zmiany (DzU. z 2020 r. poz. 1918), zaznaczone w tekście na czerwono...

Rozp. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju

Dz.U. 2020.1557 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1557 Na podstawie art. 42d ust. 25 ustawy z dnia 27...

Rozp. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1538 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 1157; z 2017 r. poz. 1656; z 2020 r. poz. 1538 Ostatnia zmiana (Dz.U. z...

Rozp. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z (…) COVID-19

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2087 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1389, poz. 1830, poz. 1859,...

Rozp. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Dz.U. 2020.1395 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1395 Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o...

Rozp. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1468 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1468 Na podstawie art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada...

Rozp. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania (…) instytutów badawczych

Dz.U. 2020.1435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania w instytucje gospodarki budżetowej lub likwidacji instytutów badawczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1435 Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Dz.U. 2020.1321 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1321 Na podstawie art. 45h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i...

Rozp. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19

Dz.U. 2020.1246 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1246 Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27...

Rozp. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

Dz.U. 2020.1294 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1294 Na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...

Najnowsze

Procesy sądowe i śledztwa po upadku Amber Gold

Oskarżenie prokurator Barbary K. o niedopełnienie obowiązków przy prowadzeniu sprawy Amber Gold, to kolejny odprysk afery, która...

Chiny/ Rok po wybuchu pandemii koronawirusa w Wuhanie nie ma już prawie żadnych restrykcji

Rok po wykryciu pierwszych na świecie przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w chińskim mieście Wuhan życie wróciło już...

Wysiadali tu Breżniew i Kim Ir Sen – 45 lat temu otwarto Dworzec Centralny w Warszawie

Witano na nim Leonida Breżniewa i Kim Ir Sena, wystąpił w filmach, serialach i piosenkach. Był pierwszym...

Popularne

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2112 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 514, poz. 567, poz. 1291, poz....

Ustawa o opłacie skarbowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2023 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, poz. 1565, poz. 2023 Ostatnie zmiany...

k.k. – Część ogólna (art. 1-116)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1517 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 04.12.2020 r. —...

Ustawa o Policji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2112 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 360, poz. 956, poz. 1610, poz....