zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia

Rozp. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego

Dz.U. 2020.1310 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1310 Na podstawie art. 27 § 2b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r....

Rozp. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników (…) w latach 2020–2022

Dz.U. 2020.1227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1227 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19…

Dz.U. 2020.1259 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii...

Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego

Dz.U. 2020.1202 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2020 r. Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1202 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U....

Rozp. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Dz.U. 2020.1194 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1194 Na podstawie art. 20d ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania...

Rozp. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Dz.U. 2020.1134 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1134 Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej…

Dz.U. 2020.1151 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1151 Na podstawie art. 20 pkt...

Rozp. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej…

Dz.U. 2020.1152 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1152 Na podstawie art. 20 pkt 3a ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych

Dz.U. 2020.1150 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1150 Na podstawie art. 20 pkt 9...

Rozp. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Dz.U. 2020.1044 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1044 Na podstawie art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów...

Najnowsze

Procesy sądowe i śledztwa po upadku Amber Gold

Oskarżenie prokurator Barbary K. o niedopełnienie obowiązków przy prowadzeniu sprawy Amber Gold, to kolejny odprysk afery, która...

Chiny/ Rok po wybuchu pandemii koronawirusa w Wuhanie nie ma już prawie żadnych restrykcji

Rok po wykryciu pierwszych na świecie przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w chińskim mieście Wuhan życie wróciło już...

Wysiadali tu Breżniew i Kim Ir Sen – 45 lat temu otwarto Dworzec Centralny w Warszawie

Witano na nim Leonida Breżniewa i Kim Ir Sena, wystąpił w filmach, serialach i piosenkach. Był pierwszym...

Popularne

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2112 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 514, poz. 567, poz. 1291, poz....

Ustawa o opłacie skarbowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2023 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, poz. 1565, poz. 2023 Ostatnie zmiany...

k.k. – Część ogólna (art. 1-116)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1517 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 04.12.2020 r. —...

Ustawa o Policji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2112 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 360, poz. 956, poz. 1610, poz....