zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Prawo gospodarcze - rozporządzenia

Rozp. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Dz.U. 2021.371 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 371 Na podstawie art. 15ggb ust. 1,...

Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U. 2020.1609 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1...

Rozp. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.645 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do...

Rozp. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących…

Dz.U. 2020.1059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Rozp. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Dz.U. 2020.965 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Dz.U. 2020.957 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 957 Na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy...

Rozp. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.646 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz...

Rozp. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej (…) w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.620 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w...

Rozp. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej (…) w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.665 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w...

Rozp. w sprawie udzielania pomocy (…) w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.621 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej...

Rozp. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Dz.U. 2019.2531 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2531 Na...

Rozp. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

Dz.U. 2019.2485 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2485 Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy...

Rozp. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dz.U. 2019.2544 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...

Rozp. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji…

Dz.U. 2019.2377 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz.U. 2019.831 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 831 Na podstawie art....