zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy

Ustawa o dodatku osłonowym

Dz.U. 2022.1 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1 Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego oraz właściwość organów w tych sprawach. Art. 2. 1. Dodatek osłonowy przysługuje: 1)...

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dz.U. 2021.2490 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2490 Doceniając szczególną postawę obywatelską ochotniczego pożarnictwa „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” na przestrzeni dziejów naszej państwowości, kierując się konstytucyjnym prawem do...

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Dz.U. 2021.2270 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2270 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego, zwanego dalej „kapitałem”, oraz zasady przyznawania i wypłacania tego kapitału. Art....

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Dz.U. 2021.2314 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2314 Art. 1. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania...

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dz.U. 2021.1641 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1641 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego...

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1909 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1909 Art. 1. Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych, zwany dalej „Rejestrem”. Art. 2. 1. W Rejestrze ujawnia się informacje o: 1)...

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Dz.U. 2021.1666 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1666 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy kasy zapomogowo-pożyczkowej, zwanej dalej „KZP”, oraz jej likwidacji. Art. 2. Ilekroć w ustawie...

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1135 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 2320; z 2021 r. poz. 1135 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i...

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1559 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 97, poz. 1559 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1559), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 09.09.2021...

Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Dz.U. 2021.432 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 432 Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego...

Najnowsze

Resort finansów prezentuje podatkowy Polski Ład w pigułce

Ministerstwo Finansów zaprasza do zapoznania się z podręcznikiem po największej od trzydziestu lat reformie systemu podatkowego w Polsce. ...

Polski Ład: Livechaty też w tym tygodniu

Eksperci Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące podatkowych aspektów Polskiego Ładu, w tym...

Szkoły: „Laboratoria Przyszłości” – rozwój edukacji cyfrowej

W ostatnim czasie rząd przeznaczył ogromne środki na rozwój szkół. – Rząd przeznaczył duże środki na cyfryzację szkół, na...

Popularne