zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy

Ustawa o obronie Ojczyzny

Ostatnia zmiana Dz.U. z 2022.974 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 655, poz. 974 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 974), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia...

Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Ostatnia zmiana 2021.2447 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1448; z 2021 r. poz. 2447 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady...

Ustawa o dodatku osłonowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.202 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1, poz. 202 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r. poz. 202), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 29.01.2022...

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1301 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2490; z 2022 r. poz. 1301 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła...

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Dz.U. 2021.2270 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2270 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego, zwanego dalej „kapitałem”, oraz zasady przyznawania i wypłacania tego kapitału. Art....

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Dz.U. 2021.2314 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2314 Art. 1. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania...

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dz.U. 2021.1641 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1641 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego...

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1909 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1909 Art. 1. Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych, zwany dalej „Rejestrem”. Art. 2. 1. W Rejestrze ujawnia się informacje o: 1)...

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Dz.U. 2021.1666 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1666 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy kasy zapomogowo-pożyczkowej, zwanej dalej „KZP”, oraz jej likwidacji. Art. 2. Ilekroć w ustawie...

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1002 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 569, poz. 1002 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 1002), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 27.05.2022...

Najnowsze

Wstępne wyniki egzaminów maturalnych

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2022 r. Maturę zdało...

Ponad 270 tysięcy obywateli Ukrainy zatrudnionych dzięki uproszczonej procedurze

Już ponad 270 tys. obywateli Ukrainy zostało zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury.  Od 15 marca tego roku pracodawcy poinformowali o...

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Pracujący rolnik-emeryt z prawem do pełnej emerytury Rolnik-emeryt może kontynuować pracę w posiadanym gospodarstwie rolnym bez zawieszenia części uzupełniającej świadczenia...

Popularne