zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Dz.U. 2021.97 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 97 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty; 2) wykonywania zawodu farmaceuty; 3) ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów. Art. 2. 1. Zawód farmaceuty jest samodzielnym...

Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Dz.U. 2021.432 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 432 Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego...

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2275 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019; z 2020 r. poz. 288, poz. 1492, poz. 1517, poz. 2275 Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Oddział 1 Zakres spraw regulowanych ustawą Art. 1. Ustawa...

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dz.U. 2020.1875 Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1875 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) działania Funduszu Medycznego, zwanego dalej „Funduszem”, oraz jego cele; 2) gromadzenia środków Funduszu; 3) udzielania finansowania i dofinansowania ze...

Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Dz.U. 2020.1422 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1422 Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki przejmowania przez Skarb Państwa od zakładów...

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Dz.U. 2020.1298 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1298 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich: 1) ratowanie, 2)...

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1329 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Opracowano na podstawie: Dz.U. z 20220 r. poz. 1329 Art. 1. Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do: 1)...

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.159 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1262, poz. 1493, poz. 1639; z 2021 r. poz. 159 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 159), zaznaczone w tekście...

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1423 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1086,...

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Dz.U. 2020.1068 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1068 Art. 1. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku...

Najnowsze

Rozp. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego…

Dz.U. 2021.728 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o...

Ekspert PIE: Zaletą KPO jest skoncentrowanie m.in. na transformacji energetycznej i cyfrowej

Zdaniem kierownika zespołu strategii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Krajowy Plan Odbudowy to wyjątkowy dokument, który trudno oceniać w...

Rzecznik MSP chce, by więcej firm mogło płacić mniejsze składki na ZUS

Reformie ZUS dla przedsiębiorców, czyli pierwszemu punktowi z tzw. Dziesiątki Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęcone było...

Popularne

Otwarcie żłobków a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Co w sytuacji, gdy rodzic złożył już wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres do 25 kwietnia, a od 19 kwietnia żłobki i...

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Sejm przyjął część poprawek Senatu

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Chodzi m.in. o wydłużenie – ze względu na pandemię –...

Tymczasowe zwolnienia z pracy na rekordowo wysokim poziomie

Początek 2020 roku upłynął pod znakiem wybuchu światowej pandemii COVID-19, co skłoniło prawie wszystkie rządy na całym świecie do podjęcia środków ograniczających. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu...

Media społecznościowe a bezpieczeństwo danych

Urząd Ochrony Danych Osobowych w związku z wyciekiem danych z portali społecznościowych przypomina jak bezpiecznie korzystać z sieci. Gigantyczna ilość prywatnych danych, przechowywanych obecnie na serwerach,...