zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2275 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019; z 2020 r. poz. 288, poz. 1492, poz. 1517, poz. 2275 Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Oddział 1 Zakres spraw regulowanych ustawą Art. 1. Ustawa...

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dz.U. 2020.1875 Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1875 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) działania Funduszu Medycznego, zwanego dalej „Funduszem”, oraz jego cele; 2) gromadzenia środków Funduszu; 3) udzielania finansowania i dofinansowania ze...

Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Dz.U. 2020.1422 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1422 Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki przejmowania przez Skarb Państwa od zakładów...

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Dz.U. 2020.1298 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1298 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich: 1) ratowanie, 2)...

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1329 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Opracowano na podstawie: Dz.U. z 20220 r. poz. 1329 Art. 1. Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do: 1)...

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1639 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1262, poz. 1493, poz. 1639 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w...

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1423 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1086,...

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Dz.U. 2020.1068 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1068 Art. 1. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku...

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dz.U. 2020.875 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 875 Poniższa ustawa weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) z dniem 16.05.2020...

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2320 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 695, poz. 875, poz. 979, poz. 1086, poz. 1423, poz. 1493, poz. 2320 Ostatnia...

Najnowsze

Raport CPRDiP “Polacy o polityce wschodniej”

Raport powstał na podstawie sondażu przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia między 26 listopada a 3 grudnia...

Chińskie władze liczą, że Biden będzie łagodniejszy, ale eksperci rozwiewają te nadzieje

Na początku stycznia szef chińskiego MSZ Wang Yi ocenił, że relacje chińsko-amerykańskie mierzą się z „bezprecedensowymi trudnościami”,...

Rau: potrzebne trwałe rozdzielenie czynnika politycznego od urzędniczego w służbie zagranicznej

Rządowy projekt ustawy o służbie zagranicznej zakłada m.in. utworzenie odrębnego stanowiska Szefa Służby Zagranicznej. Miałby on w...

Popularne

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327; z 2021 r. poz. 4 Ostatnie...

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują szczególną ochronę wynagrodzenia pracowników przed potrąceniem, ustanawiając tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wysokość tej kwoty zależna jest od minimalnego wynagrodzenia,...

Rozp. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Dz.U. 2021.49 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez...

Badania lekarskie pracowników w czasie stanu epidemii – nowe rozwiązania prawne

Obowiązują już nowe rozwiązania prawne dotyczące przeprowadzania badań lekarskich pracowników w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zmiany w powyższym zakresie wprowadzono na podstawie...