zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Finanse - ustawy

Ustawa o systemie instytucji rozwoju

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2349 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1010, poz. 2219, poz. 2349 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 2349),...

Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 103; z 2021 r. poz. 1598 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz....

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2447 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1132, poz. 1163, poz. 1535, poz. 2447 Ostatnie zmiany (Dz.U....

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2320 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. por. 1027, poz. 2320 Ostatnia zmiana...

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2106 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1415; z 2021 r. poz. 1598, poz. 2106 Ostatnie...

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2140 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 842, poz. 2320; z 2021 r....

Ustawa o kredycie konsumenckim

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1655 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2019 r. poz. 1083; z 2020 r. poz. 2320; z 2021 r. poz. 1655 Ostatnie zmiany...

Ustawa – Prawo wekslowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1655 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 160; z 2021 r. poz. 1655 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1655), zaznaczone...

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2140 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 2059; z 2021 r. poz. 680, poz. 815, poz. 1598, poz....

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2279; z 2020 r. poz....

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2140 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 102, poz. 680, poz. 2140 Ostatnia zmiana...

Ustawa o obligacjach

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2140 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1208; z 2021 r. poz. 187, poz. 2140 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz....

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2320 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 786; z 2020 r. poz. 2320 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz....

Ustawa o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2205 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz....