zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Opieka zdrowotna - ustawy

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Dz.U. 2021.97 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 97 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty; 2) wykonywania zawodu farmaceuty; 3) ustawicznego...

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dz.U. 2020.1875 Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1875 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) działania Funduszu Medycznego, zwanego dalej „Funduszem”, oraz jego cele; 2)...

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1329 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Opracowano na podstawie: Dz.U. z 20220 r. poz. 1329 Art. 1. Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.694 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020...

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

Dz.U. 2019.1078 Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zakres i cele opieki zdrowotnej nad uczniami; 2)...

Ustawa o Agencji Badań Medycznych

Dz.U. 2019.447 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 447 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Agencja Badań Medycznych, zwana dalej „Agencją”, jest państwową osobą prawną,...

Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.77 Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 77 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady działania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dz.U. 2018.932 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 932. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o...

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Dz.U. 2017.2111 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2111 Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zadania organów administracji rządowej i jednostek...

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1493 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 172, poz. 1493 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493), zaznaczone w...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej

Dz.U. 2017.1774 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1774 Art. 1. Ustawa określa szczególne rozwiązania zapewniające poprawę...

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.830 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 830 Art. 1. Ustawa określa sposób...

Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1493 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1169, poz. 1493 Ostatnie zmiany (Dz.U....

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.553 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 553 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania...

Ustawa o zdrowiu publicznym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.694 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 183, poz. 694 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 694), zaznaczone w tekście...