zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rodzicielskie

Udzielenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego

Zasady korzystania z urlopów wychowawczych uregulowano w art. 186 Kodeksu pracy oraz rozp. MGPiPS z dn. 16.12.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. Nr 230, poz. 2291). Udzielenie urlopu wychowawczego następuje na wniosek...

Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy

Przepisy k.p. zawarte w art. 1867 k.p. wprowadzają możliwość wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego. Pracownik, o którym mowa, może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego dotychczasowego wymiaru czasu...

Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego

Po okresie co najmniej 14 tygodni od rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego pracownica może zrezygnować z pozostałej jego części na rzecz ojca dziecka, który złożył u swego pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu. Stosownie do dyspozycji zawartej w art....

Oświadczenie pracownika sprawującego opiekę nad dzieckiem do lat 4

Podstawami prawnymi oświadczenia są art. 148 pkt 3 lub 178 § 2 Kodeksu pracy, które stanowią o szczególnych unormowaniach czasu pracy pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia. Składając oświadczenie o sprawowaniu opieki...

Oświadczenie pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14

Podstawą prawną oświadczenia jest art. 188 Kodeksu pracy, który stanowi o dodatkowym zwolnieniu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko do lat 14 ma prawo do 2 dni zwolnienia...

Najnowsze

Kościński: razem z UKNF pracujemy nad ustawą ws. crowdfundingu

"Pracujemy wspólnie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego nad ustawą dotyczącą tak zwanego crowdfundingu inwestycyjnego. Chcemy zrównać zasady...

PIE: pozostanie Polski przy węglu obciąży gospodarstwa domowe

PIE zwraca uwagę, że energia elektryczna i ciepło stają się coraz ważniejszymi elementami gospodarki. "Dzieje się tak...

Gowin: Trzeba rozwijać instrumenty ułatwiające firmom m.in. ekspansję zagraniczną

Jak zaznaczył wicepremier Gowin podczas e-konferencji "Inwestycje kluczem do ożywienia gospodarczego", "inwestycje stanowią podwaliny dla przyszłości i...

Popularne

Ustalenie obowiązku podatkowego – Niemcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Płaca na poziomie tzw. progu przyzwoitości

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) przedstawiła informację dotyczącą sytuacji najgorzej opłacanych pracowników i zaproponowała wprowadzenie tzw. "progu przyzwoitości". W dyrektywie, a dokładniej w preambule do...

Kolejne fundusze na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Firmy złożyły 412 wniosków na łączną kwotę 2,43 mld zł w zakończonym 17 marca naborze do programu "Badania na rynek – konkurs ogólny". A...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.255 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, poz. 1428,...