zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Wypadkowe

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Wzór protokołu pochodzi z załącznika do rozp. MGiP z dn. 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298). ZABEZPIECZENIE MIEJSCA WYPADKU Postępowanie powypadkowe jest obecnie uregulowane przepisami rozp. RM z dn. 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn...

Karta wypadku

Zamieszczony formularz („Karta wypadku”) stosuje się do zdarzeń uznawanych za wypadek przy pracy, wskutek których poszkodowanymi są osoby niebędące pracownikami, zaistniałych w okolicznościach wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Postępowanie w zakresie kwalifikacji prawnej danego zdarzenia jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy zostało określone w przepisach ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.).   Zgodnie z...

Wniosek o zwrot kosztów badań

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.), świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują...

Statystyczna karta wypadku

Załączony wzór Statystycznej karty wypadku obowiązuje od dnia 17.10.2019 r.

Najnowsze

Czarnek: Rozpoczęły się egzaminy próbne w szkołach

Rano maturzyści mierzyli się zadaniami z języka polskiego, po godzinie 14:00 z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz języka...

Kościński: razem z UKNF pracujemy nad ustawą ws. crowdfundingu

"Pracujemy wspólnie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego nad ustawą dotyczącą tak zwanego crowdfundingu inwestycyjnego. Chcemy zrównać zasady...

PIE: pozostanie Polski przy węglu obciąży gospodarstwa domowe

PIE zwraca uwagę, że energia elektryczna i ciepło stają się coraz ważniejszymi elementami gospodarki. "Dzieje się tak...

Popularne

Ustalenie obowiązku podatkowego – Niemcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Płaca na poziomie tzw. progu przyzwoitości

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) przedstawiła informację dotyczącą sytuacji najgorzej opłacanych pracowników i zaproponowała wprowadzenie tzw. "progu przyzwoitości". W dyrektywie, a dokładniej w preambule do...

Kolejne fundusze na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Firmy złożyły 412 wniosków na łączną kwotę 2,43 mld zł w zakończonym 17 marca naborze do programu "Badania na rynek – konkurs ogólny". A...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.255 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, poz. 1428,...