zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Inne podatki

Przedsiębiorcy i podatki od nieruchomości

„Jeżeli podmiot kupi nieruchomość przemysłową, jaka jest szansa, że prowadząc działalność np. szkoleniową nie będzie płacił podatków od nieruchomości? Chodzi o przypadki ustawowo zwolnione z podatków, a nie o uchwały lokalne.” Co do zasady opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty,...

Ulgi dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

MFFiPR udzielił odpowiedzi na pismo Rzecznika MŚP o podjęcie działań w zakresie stosowania przez samorządowe organy podatkowe ulg dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu COVID-19. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaapelował do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwrócenie się do samorządowych organów podatkowych o przychylne podejście...

Przedsiębiorcy i korzystny wyrok TK dot. nieruchomości

Pozytywny dla przedsiębiorców wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości składników majątku niewykorzystywanych i niemogących być potencjalnie wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej. W dniu 24.02.2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej Z.W. dotyczącej opodatkowania nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Trybunał Konstytucyjny orzekł,...

Przedsiębiorcy i ulgi w opłatach publicznoprawnych

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęcie działań zmierzających do przyznawania przedsiębiorcom z sektora MŚP ulg w spłacie zaległych zobowiązań publicznoprawnych. Od 15.10.2020 roku trwa blokada działalności gospodarczej, dotykająca wiele firm....

Protest mediów i podatek od reklamy

W ubiegłym tygodniu niektóre media protestowały przeciwko projektowi ustawy, który dotyczy obłożenia podatkiem wpływów z reklam. Przyjrzyjmy się czym jest podatek od reklamy, zwany inaczej składką solidarnościową. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu...

Umowa kupna nieruchomości w rodzinie

„Czy rodzic (matka) może sprzedać synowi prawo własności do 1/2 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym?” Co do zasady, jeżeli chodzi o samą sprzedaż nieruchomości bądź jej części pomiędzy rodzicem a dzieckiem, taka czynność jest prawnie dopuszczalna i brak przepisów, które...

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o podatku akcyzowym

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 864), w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z: 8 nowelizacji uchwalonych w okresie od maja 2019 r....

Prawo spadkowe: Testament, darowizna i prawo do zachowku

„Mam starszego brata i młodszą siostrą, wszyscy jesteśmy dziećmi naszych rodziców. Rodzice mają mieszkanie w bloku, wybudowali też mały domek, o wartości ok. 270 tys. Rodzice (oboje żyją) sporządzili testament, w którym: Ojciec do całego spadku powołał swoją żoną...

Postępowanie spadkowe i opodatkowanie

„Moja mama dostała spadek po rodzicach w formie testamentu sporządzonego notarialnie a dokładnie nieruchomość zabudowaną. Dziadek zmarł ok. 15 lat temu, babcia zmarła 2 lata temu. Mama planuje sprzedać nieruchomość i kupić mieszkanie, żeby nie płacić podatku, z tym,...

Obniżka akcyzy na pojazdy hybrydowe

Zgodnie z nowymi przepisami ... (...) ustawy o podatku akcyzowym, podatek wyniesie: • dla pojazdów hybrydowych z silnikiem do 2.000 cm3 wyniosą 1,55% (obecnie 3,1%); • dla pojazdów hybrydowych z silnikiem od 2.000 cm3 do 3.500 cm3 wyniosą 9,3% (obecnie 18,6%); Trudno jest przewidzieć,...

Najnowsze

Rozp. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego…

Dz.U. 2021.728 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o...

Ekspert PIE: Zaletą KPO jest skoncentrowanie m.in. na transformacji energetycznej i cyfrowej

Zdaniem kierownika zespołu strategii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Krajowy Plan Odbudowy to wyjątkowy dokument, który trudno oceniać w...

Rzecznik MSP chce, by więcej firm mogło płacić mniejsze składki na ZUS

Reformie ZUS dla przedsiębiorców, czyli pierwszemu punktowi z tzw. Dziesiątki Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęcone było...

Popularne

Otwarcie żłobków a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Co w sytuacji, gdy rodzic złożył już wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres do 25 kwietnia, a od 19 kwietnia żłobki i...

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Sejm przyjął część poprawek Senatu

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Chodzi m.in. o wydłużenie – ze względu na pandemię –...

Tymczasowe zwolnienia z pracy na rekordowo wysokim poziomie

Początek 2020 roku upłynął pod znakiem wybuchu światowej pandemii COVID-19, co skłoniło prawie wszystkie rządy na całym świecie do podjęcia środków ograniczających. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu...

Media społecznościowe a bezpieczeństwo danych

Urząd Ochrony Danych Osobowych w związku z wyciekiem danych z portali społecznościowych przypomina jak bezpiecznie korzystać z sieci. Gigantyczna ilość prywatnych danych, przechowywanych obecnie na serwerach,...