zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

PIT

Zryczałtowany podatek dochodowy oraz karta podatkowa

Jak poprawnie prowadzić ewidencję dla zryczałtowanego podatku dochodowego, jak płacić ryczałt od przychodów oraz jakie są warunki korzystania z karty podatkowej?   Ewidencja przychodów Ryczałt to uproszczona metoda naliczania podatku, bez ustalania podstawy wymiaru. W...

Jak rozliczyć dochody z dwóch źródeł przy przekroczeniu progów podatkowych?

"Pracuję w korporacji i mam dość wysokie dochody, ponadto mam jednoosobową działalność gospodarczą. Dochód z działalności do dnia dzisiejszego wynosi 40 tys. zł netto, dochód z pracy wynosi do końca lipca 41 tys. zł. Najprawdopodobniej w przyszłym i następnych...

Nowelizacja Ordynacji podatkowej: nie będzie zmiany zasad przeprowadzania oględzin lokalu mieszkalnego

W projekcie założeń o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw nie ma propozycji jakichkolwiek zmian w dotychczasowych zasadach przeprowadzania oględzin lokalu mieszkalnego ani karania podatnika za brak zgody na oględziny – informuje Ministerstwo Finansów. ...

Opodatkowanie polis OC dla członków zarządów spółek i pracowników pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze

Czy składki ubezpieczeniowe opłacane ryczałtowo przez członków zarządu i pracowników stanowią dla ww. osób przychód ze stosunku pracy lub przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT?   ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJNa podstawie art. 14e...

Najem domków turystycznych – kiedy można korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej

Czy dokonując najmu domków turystycznych w liczbie 10 sztuk i korzystając z opodatkowania w formie karty podatkowej na podstawie art. 23 ust 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez...

Różnice kursowe od środków własnych

Czy będąc na KPiR i posiadając konto walutowe (wpływy i wypływy), należy uwzględniać różnice kursowe od własnych środków, tak jak od należności i zobowiązań? Podatnik będąc na książce przychodów i rozchodów, posiadający konto walutowe (wpływy i wypływy) jest...

Czy przychód ze sprzedaży lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu?

Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości (lokal użytkowy) nabytej w lipcu 2007 roku przeznaczonej na działalność gospodarczą a sprzedanej w 2013 roku będzie podlegał opodatkowaniu? Na dzień dzisiejszy lokal jest użytkowany na działalność gospodarczą - faktycznie nie ma żadnych przychodów. Działalność zamierzam...

Czynny żal może uchronić podatnika przed grzywną

Jakie kary grożą podatnikom, którzy uchylają się od opodatkowania, wyłudzają zwrot podatku, nie płacą podatków, nierzetelne bądź wadliwe prowadzą księgi rachunkowe? Czy np. składając czynny żal, możemy uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej za popełnianie takich czynów? Jak wygląda taka procedura?...

Poręczenie a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Nasza firma w związku z ubieganiem się o kredyt potrzebowała poręczenia. Zgodził się nam go udzielić nieodpłatnie nasz kontrahent. Czy w takim przypadku powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń? Kwestia związana z uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń od...

Najnowsze

Wójcik: apeluję do przedsiębiorców o odpowiedzialność

Mam nadzieję, że przedsiębiorcy nie otworzą się, że reżim będzie przestrzegany - apeluję o odpowiedzialność - mówił...

Piontkowski: najmłodsze dzieci źle znoszą zdalną naukę, stąd decyzja o ich powrocie do szkół

Powrót do szkół uczniów klas 1-3 to odpowiedź na wiele sygnałów mówiących o tym, że najmłodsze dzieci...

Stacje narciarskie: Każdy dzień zamknięcia stoków to ok. 5 mln zł strat

Każdy dzień zamknięcia stoków narciarskich to ok. 5 mln zł strat dziennie dla całej branży – szacuje...

Popularne

Od 1 stycznia 2021 przedsiębiorcy jak konsumenci

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizacji kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta przyznające przedsiębiorcom prawa konsumentów w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Teraz...

Rozp. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.52 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi...

Rozp. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Dz.U. 2021.49 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez...

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wytyczne dla...