zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Prawo pracy i ubezpieczenia

Planowanie kolejnego dziecka, a wysokość świadczeń

„Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Wiem, że w mojej firmie były podwyżki pensji. Planuję kolejne dziecko i zastanawiam się, czy bardziej opłaca mi się wrócić np. na kilka tygodni czy...

Odprawa emerytalna dla pracownika

„Nasza pracownica przechodzi na emeryturę, otrzymuje oprócz wynagrodzenia zasadniczego jeszcze premie uznaniowe (procentowo od przepracowanego wynagrodzenia) oraz premię kwartalną. W jednym z trzech miesięcy branych do wyliczenia średniej ze zmiennych składników, pracownica nie otrzymała premii (przebywała na urlopie i...

Odprawa pieniężna z przyczyn ekonomicznych

„Czy pracownikowi, który dostał wypowiedzenie z tytułu częstych zwolnień lekarskich, co powoduje dezorganizację pracy należy się jakaś odprawa?” Powszechne przepisy prawa pracy regulują prawo do otrzymania takich świadczeń pieniężnych jak: odprawy emerytalno-rentowej, odprawy pośmiertnej, a także odprawy pieniężnej z przyczyn...

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy zlecenia

„Jak wyliczyć odszkodowanie za rozwiązanie umowy zlecenie zawartej na czas określony, jeżeli ustalona wynagrodzenie jest stawką godzinową? Czy takie odszkodowanie jest oskładkowane i opodatkowane?” Mając na uwadze lakoniczne ujęcie problemu, stwierdzić należy, że z pytania nie wynika z jakiego...

Zwolnienie z wykonywania pracy i urlop wypoczynkowy

„Pracownik przebywał na długim zwolnieniu lekarskim, pracodawca zdecydował o wypowiedzeniu umowy o pracę i w związku z tym nie będzie wysyłał pracownika na badania kontrolne, tylko zamierza skierować pracownika na urlop wypoczynkowy, a potem zwolnić go z obowiązku świadczenia...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 12 lipca

Decyzją Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez kolejne dwa tygodnie, do 12 lipca br. – poprzednio zasiłek był wydłużony do 28 czerwca. Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony na podstawie rozp. RM z dnia 25 czerwca 2020 r. w...

Zasady wypowiedzenia umowy zlecenia

„Zleceniobiorca ma zawrą umowę zlecenie do dnia od 28.02.2020 r. do 28.02.2021 r. W umowie jest paragraf, że strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie, w formie pisemnej. W związku z tym, czy zleceniobiorca wypowiadając umowę ma obowiązek zachowania...

Tarcza 4.0 – zmiany w świadczeniu postojowym i zwolnieniu ze składek ZUS

Nowe rozwiązania rozszerzające pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców wprowadza tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0, czyli ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku...

Zatrudnienie pracownika w systemie wynagradzania akordowego

„Prowadzę działalność gospodarczą od połowy listopada 2019 roku. Zajmuję się montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Chciałbym zatrudnić pracownika (w wieku 19 lat) na umowę o pracę, jednak tu mam pewien kłopot, ponieważ stawka za jaką pracowałby pracownik byłaby...

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1068 opublikowano ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, zwaną dalej „ustawą o dodatku solidarnościowym”. Celem nowych przepisów jest wsparcie finansowe osób, które straciły...

Najnowsze

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2020.1231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2020.1232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania...

Na co można przeznaczać dotacje oświatowe?

„Czy z dotacji samorządowej można pokryć wydatki takie jak: badania lekarskie pracowników (orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do...

Popularne

Ustawa o pracownikach samorządowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1282 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu zapewnienia zawodowego,...

Ustawa o działach administracji rządowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1220 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1220 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa...

Ustawa o obligacjach

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1208 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1208 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady emisji,...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2020.1232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z...