zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Prawo pracy i ubezpieczenia

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

„Czy odbycie nauki zawodu w Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" (świadectwo w załączeniu) można zaliczyć do stażu pracy, uprawniającego do nagrody jubileuszowej?” Na wstępie zaznaczenia wymaga fakt, że z treści pytania nie wynika, na jakiej podstawie prawnej Czytelnik uzyskuje prawo do nagrody...

Czas pracy: Święto w sobotę i dzień wolny od pracy

„Pracodawca ma 3 miesięczny okres rozliczeniowy i wyznaczył za 01.05.2021 r. dzień wolny 04.06.2021 r. Co w sytuacji gdy w miesiącu maju został zatrudniony pracownik na okres próbny i umowa kończy się 31.05.2021 r., a pracownik nie będzie miał...

Pracownicy i konsekwencje wypowiedzenia umowy

„Przesyłam w załącznikach skan części umowy z zapiskami na temat wypowiedzenia umowy. Chciałabym wypowiedzieć umowę ze względu na to jaka jest tam atmosfera, ale nie chcę tego opisywać więc chciałabym podeprzeć się umową. Proszę o pomoc jak mogę to...

Sądy i postępowanie ugodowe

„Dziś przegrałam sprawę w sądzie z byłym pracownikiem. Sąd nakazał zapłacić odszkodowanie w wysokości 2 tys. zł, nie chciał wysłuchać moich argumentów na temat jakości pracy pracownika, opuszczania w godzinach pracy stanowiska pracy czy też innych. Powiedział, że to...

Komunikacyjne polisy ubezpieczeniowe i problem z odszkodowaniem

„TU odmawia mi zwrotu kosztów za wynajem pojazdu zastępczego powołując się na art. 361 K.c. Wypłaty odszkodowania jeszcze nie otrzymałam jedynie decyzję o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej 23.03.2021 r. Towarzystwo daje pojazd zastępczy mi od tego czasu plus 7...

Pracownicy: Odprawa emerytalna i z tytułu likwidacji stanowiska pracy

„Pracownica osiągnęła wiek emerytalny (64 lata). Pracuje na umowie na czas  nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy w kuchni szkolnej na stanowisku pomocy kuchennej. Z dniem 1 września likwidowane jest stanowisko pracy pomocy kuchennej. Pracownica planuje przejść na emeryturę...

Pracodawcy i umowa zlecenie z własnym pracownikiem

„Nadleśniczy pragnie zawrzeć umowę zlecenie z pracownikiem - leśniczym na pracę polegającą na utrzymaniu czystości w kancelarii leśnictwa, opalania pomieszczenia i dbania o czystość przed kancelarią – m.in. odśnieżanie. Pracownicy nie zgadzają się z wysokością tego wynagrodzenia, jednak negocjacje...

Rzecznik MŚP proponuje mniejsze składki ZUS

Dnia 20.04.2021 r. odbyła się pierwsza konferencja programowa z cyklu „Dziesiątka Rzecznika MŚP” organizowana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Business Centre Club. Tematem spotkania z udziałem ekspertów i ekonomistów były propozycje zmian w systemie ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców. „Dziesiątka Rzecznika MŚP” to 10 postulatów dotyczących najważniejszych...

Płatnik składek ZUS i korekta umowy zlecenie

„Zleceniodawca zawarł w styczniu umowę zlecenie ze zleceniobiorcą zgłaszając go tylko do ubezpieczenia zdrowotnego i tak wyliczył umowę zlecenia. W kwietniu okazało się, że powinny być naliczone składki emerytalno- rentowe od tej umowy. Zleceniodawca dokonał korekty w ZUS. Czy...

Likwidacja stanowiska pracy i odprawa pieniężna

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc przy określeniu podstaw prawnych, na jakie należy powołać się w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej 30.03.2009 r. Powodem wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska konserwatora (od 01.09.2021 r.) ze względów...

Najnowsze

PAIH: w czerwcu seminaria poprzedzające Mosty Technologiczne

Jak wskazała PAIH, seminaria informacyjne, które odbędą się w czerwcu, poprzedzają nabór wniosków do kolejnej edycji projektu...

MF: Celem zmian podatkowych wyrównanie szans między najwięcej i najmniej zarabiającymi

Przedstawiciele resoru finansów w poniedziałek brali udział w spotkaniu prasowym dotyczącym rozwiązań podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.

Pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców swoją interwencję rozpoczął w lipcu 2019 r. zwracając się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnienia...

Popularne

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2021 roku

W I kwartale 2021 roku odnotowano 84 223 rejestracji przedsiębiorstw tj. o 0,1% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 126 upadłości przedsiębiorstw...

Harmonogram luzowania obostrzeń w maju

W związku ze zmniejszającą się liczbą zachorowań na COVID-19 od 1 maja br. stopniowo łagodzone są dotychczasowe obostrzenia. O 15 maja  będą  mogły zostać otworzone...

Lekarskie egzaminy końcowe – nowe przepisy wykonawcze

Z dniem 1 maja br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące zasad oraz trybu postępowania przy przeprowadzaniu lekarskich egzaminów końcowych. Wspomniane wyżej regulacje prawne...

Ustawa – Prawo bankowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.815 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1896, poz. 2419; z 2021 r....