zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Prawo pracy i ubezpieczenia

NIK o obciążeniach medyków pracami administracyjnymi

Ustalenia kontroli pokazują, że blisko jedną trzecią czasu porady lekarskiej zajmuje prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wykonywanie czynności administracyjnych. W trakcie teleporady jest jeszcze gorzej – na samo świadczenie medyczne pozostaje jeszcze mniej, bo tylko 57 proc. czasu. Zadania administracyjne wprowadza się...

Epidemia: RPO o segregacji sanitarnej

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do premiera. Rozporządzenie rządu przewiduje limity udziału w różnych imprezach i miejscach - do których nie wlicza się osób zaszczepionych; Za niestosowanie się do tych ograniczeń organizatorom grożą kary. Z braku uprawnień do weryfikacji faktu...

Obowiązek alimentacyjny i egzekucja należności

„W chwili obecnej była małżonka nie wpłaca żadnej kwoty z tytułu alimentów, od samego początku tj. 28.02.2020 r. do dnia dzisiejszego. Ponadto kwota 300 zł jest kwotą małą, gdyż dziecko rośnie ma 12 lat i potrzeby takie jak edukacja,...

Emerytura dla obcokrajowców w Polsce

„Jeśli pracownik z Ukrainy pracował w firmie 3 lata w Polsce, a do tego czasu cały czas przebywa w Polsce. Teraz Pani ta przeszła na emeryturę w Polsce. Czy firma musi tej Pani coś zapłacić? Jeśli tak, to ile...

Od 1 września 2021 r. niższe wpłaty na PFRON

Od 1 września 2021 r. obniżeniu ulegnie wysokość kwoty, którą pracodawcy wpłacają na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obniżka wpłaty na PFRON wynika z niższej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, której wysokość ogłosił Prezes GUS w komunikacie z dnia 10...

Od 01.09.2021 r. niższe minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2021 r. od 1 września 2021 r. zmianie ulegną stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych...

Wspólnicy i zatrudnienie w sp. z o.o.

„W sp. z o.o. chcemy, aby nasze role były równe, czyli 2 wspólników na równych prawach. Zatem tu w rachubę będzie wchodziło rozwiązanie umowy o pracę i wyrejestrowanie z ZUS męża jako pracownika, mnie z ZUS zdrowotnego. Z tego...

Transport: Orzeczenia lekarskie dla kierowców

„Proszę o informację w sprawie orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie skierowania na badania lekarskie, wystawianych dla kierowców zawodowych, jakie winny być na tym orzeczeniu przystawione pieczątki lekarza? Czy wystarczy jedna pieczątka z treścią "badanie profilaktyczne przeprowadził lek. med. ......."?,...

Pracodawcy: Zakładowy regulamin wynagradzania

„Pracodawca chce wprowadzić dodatkową nagrodę za "polecenie", która polegałaby na tym, że pracownik który poleci osobę do pracy w firmie i ta osoba przepracuje 6 miesięcy dostanie nagrodę za polecenie w określonej kwocie. Czy zapis o takiej nagrodzie powinien...

Cudzoziemcy: Rejestracja pojazdu, a prawo meldunkowe

„Wynajmuję pokój osobie z Ukrainy, która kupiła samochód w Polsce i w urzędzie komunikacji powiedzieli jej, że aby go tu zarejestrować musi mieć meldunek nawet tymczasowy. Czy jest tak rzeczywiście? Czy coś mi grozi po takim meldunku np. na...

Najnowsze

Prowadzenie kursów i warsztatów w działalności gospodarczej

„Aktualnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie PKD 71.11.Z i 74.10.Z. W najbliższym czasie chciałabym rozszerzyć działalność o prowadzenie...

MF: Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną nadal funkcjonuje

Zmiany w art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych nie modyfikują treści merytorycznej...

Narodowy program zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uczestniczył w Konferencji „30 lat PFRON – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która...

Popularne

Rozp. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1871 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Opublikowano jednolity tekst ustawy o CIT

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1800 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1842 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz....

Ogłoszenie naboru do programu Laboratoria Przyszłości

– Chcemy stworzyć w każdej szkole podstawowej laboratoria przyszłości, czyli nowoczesne pracownie, robotyczne, techniczne, tak żeby dzieci mogły odkrywać sobie swoje talenty i rozwijać...