zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Prawo pracy i ubezpieczenia

Od 1 marca 2021 r. wyższe wpłaty na PFRON

Od 1 marca 2021 r. wzrośnie wysokość kwoty, którą pracodawcy wpłacają na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wzrost wpłaty na PFRON wynika z wyższej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, której wysokość ogłosił Prezes GUS w komunikacie z dnia 9 lutego...

Dwudniowe zwolnienie od pracy z tytułu oddania osocza

„Pracownik oddaje krew i za ten czas ma dzień wolny (od 26.01.2021 r. dwa dni wolne). Czy zaświadczenie, które otrzymał z Centrum Krwiodawstwa pracodawca może dołączyć pod ewidencję czasu pracy? Jeśli tak, to oryginał czy kopię? Co w sytuacji,...

Od 01.03.2021 r. wyższe minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2020 r. od 1 marca 2021 r. zmianie ulegną stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych...

Okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników

„Pracownik miał zwolnienie chorobowe 40 dni, po zakończeniu leczenia pracodawca skierował go na badania kontrolne, jednak w przychodni wykonującej badania został przyjęty dopiero w kolejnym dniu. Jak rozliczyć nieobecność pracownika między zakończonym zwolnieniem, a dniem w którym wykonał badania...

Renta chorobowa i świadczenie rehabilitacyjne

„Pracownica obsługi przedszkola (woźna oddziałowa posiadająca umowę na czas nieokreślony przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim z powodu nowotworu. Chorobowe + świadczenie rehabilitacyjne + 3 miesięczny powrót do pracy + kolejne zwolnienie lekarskie to łącznie około 2 lata. 27 grudnia...

PPK a minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku do kwoty 2800 zł podnosi próg, przy którym pracownik może opłacać niższą składkę na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Osoby otrzymujące pensję minimalną mogą obniżyć wpłatę do 0,5% wynagrodzenia. Zgodnie z art. 27 ust. 2...

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują szczególną ochronę wynagrodzenia pracowników przed potrąceniem, ustanawiając tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wysokość tej kwoty zależna jest od minimalnego wynagrodzenia, które wraz z początkiem 2021 roku wzrosło do poziomu 2800 zł, dlatego z dniem 01.01.2021...

Pracodawcy i umowa zlecenie z własnym pracownikiem

„Nadleśniczy pragnie zawrzeć umowę zlecenie z pracownikiem - leśniczym na pracę polegającą na utrzymaniu czystości w kancelarii leśnictwa, opalania pomieszczenia i dbania o czystość przed kancelarią – m.in. odśnieżanie. Pracownicy nie zgadzają się z wysokością tego wynagrodzenia, jednak negocjacje...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 31 stycznia 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do 31 stycznia 2021 r. Decyzja o przedłużeniu wypłaty rodzicom tego świadczenia została podjęta z uwagi na wciąż trudną sytuację epidemiczną. Rozporządzenie RM z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego...

Minimalna pensja 2021 – ile „na rękę”?

Najniższa ustawowo gwarantowana pensja z początkiem nowego roku wzrosła o 200 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie, którego kwota ogłoszona została w rozp. RM z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki...

Najnowsze

Gowin: Trzeba rozwijać instrumenty ułatwiające firmom m.in. ekspansję zagraniczną

Jak zaznaczył wicepremier Gowin podczas e-konferencji "Inwestycje kluczem do ożywienia gospodarczego", "inwestycje stanowią podwaliny dla przyszłości i...

Zagórski: rozwój łączności i architektury informacyjnej państwa to kluczowe projekty

W opinii Marka Zagórskiego pandemia przyspieszyła cyfryzację w kilku obszarach, ale nie byłoby to możliwe bez wcześniejszego...

Prowadzenie firmy z domu, a koszty i amortyzacja biura

„Koszty lokalu. Kupiłam dom jednorodzinny wraz z mężem (wspólnota) na kredyt. Otworzyłam jednoosobową działalność gospodarczą i wydzieliłam pomieszczenie na...

Popularne

Ustalenie obowiązku podatkowego – Niemcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Płaca na poziomie tzw. progu przyzwoitości

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) przedstawiła informację dotyczącą sytuacji najgorzej opłacanych pracowników i zaproponowała wprowadzenie tzw. "progu przyzwoitości". W dyrektywie, a dokładniej w preambule do...

Kolejne fundusze na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Firmy złożyły 412 wniosków na łączną kwotę 2,43 mld zł w zakończonym 17 marca naborze do programu "Badania na rynek – konkurs ogólny". A...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.255 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, poz. 1428,...