zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Wyjaśnienia ministerstw

PPK w kosztach pracodawcy

W przypadku wpłat dokonywanych do PPK w związku z zatrudnianiem osób uzyskujących dochody wskazane w art. 13 ustawy o PIT, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, stanowią one koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym następuje wypłata wynagrodzenia przez...

Egzekucja dodatku mieszkaniowego

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, w art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego dodano § 8, który stanowi, że nie podlegają egzekucji dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne. Tym...

Odliczanie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Od 1 stycznia 2021 r. możliwe jest odliczanie podatku VAT naliczonego od usług noclegowych nabytych przez podatników – wyłącznie w celu ich odprzedaży, tj. po nabyciu usługi w celu przeniesienia jej na kolejnego nabywcę (w związku z tzw. refakturą...

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego „na bieżąco”

Od 1 stycznia 2021 r. wydłużeniu uległ termin na odliczenie podatku naliczonego „na bieżąco” dla podatników rozliczających się w VAT w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Po zmianach efektywnie u podatników rozliczających się miesięcznie czas na dokonanie odliczenia wynosi łącznie do 4...

Mechanizm podzielonej płatności – wyjaśnienia MF

1. Bezpośrednie odesłanie do kwoty.  Celem uproszczenia ustalenia, czy dana faktura z uwagi na wartość brutto podlega obligatoryjnej formie mechanizmu podzielonej płatności, zrezygnowano z odesłania do kwoty określonej w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U....

MF: spółki nieruchomościowe

Niedawna nowelizacja przepisów podatkowych nadała status płatnika spółkom nieruchomościowym, podmiotom dotychczas nieunormowanym w ustawodawstwie. W związku z tym powstało wiele wątpliwości interpretacyjnych, na które odpowiedział resort finansów. Interpelacja nr 20317 do ministra finansów w sprawie spółek nieruchomościowych Szanowny Panie Ministrze, ostatnia nowelizacja przepisów...

Opodatkowanie korepetycji indywidualnych i grupowych

Interpelacja nr 18294 do ministra finansów w sprawie sposobu opodatkowania korepetycji indywidualnych i grupowych Działając w wykonaniu uprawnień wynikających z art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 192 Regulaminu Sejmu, niniejszym pragnę...

CIT a spółka jawna – wyjaśnienie MF

Interpelacja nr 18645 do ministra finansów w sprawie statusu spółek jawnych w kontekście podatników podatku dochodowego Szanowny Panie Ministrze! Podnoszone są kolejne wątpliwości związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym niektórych spółek jawnych. Mając na względzie powyższe, pragnę skierować do Pana Ministra następujące pytania: ...

MF o modyfikacji umowy i sprzedaży przedmiotu leasingu

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ w sprawie zakresu dopuszczalnej modyfikacji postanowień umowy leasingu oraz ustalenia wysokości przychodu po stronie finansującego w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy na rzecz osoby trzeciej   Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt...

Podatek od nieruchomości dla tymczasowych obiektów budowlanych – wyjaśnienie MF

Interpelacja nr 17882 do ministra finansów w sprawie prac legislacyjnych nad podatkiem od nieruchomości dla tymczasowych obiektów budowlanych Szanowny Panie Ministrze, w rozmowach z samorządowcami gmin pojawia się wielokrotnie kwestia wpływów podatkowych do poszczególnych jednostek i wynikający z tego problem budowy...

Najnowsze

MF: Polski Ład przyciągnie strategicznych inwestorów

MF informuje: Już w przyszłym roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów stanie się wizytówką...

Premier: Polski Ład to solidność, wiarygodność i rozwój, który ma dotrzeć do każdej gminy w Polsce

Premier odwiedził w poniedziałek przedsiębiorstwo wielobranżowe Wikrusz, która wytwarza m.in. beton, prefabrykaty betonowe; wykonuje także roboty ziemne...

Witucki: trzeba wzmocnić inwestycje krajowych prywatnych firm

Kierujący Konfederacją Lewiatan podczas poniedziałkowego Europejskiego Kongresu Finansowego Online 2021 podkreślił, że mimo trudnych i wymagających miesięcy...

Popularne

Przedsiębiorcy: Przetargi i wzrost cen materiałów budowlanych

„Po wygranym przetargu, z przedłużeniem okresu związania ofertą, wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny, Zamawiający zwlekał z podpisaniem umowy, a w międzyczasie materiały budowlane poszybowały z...

Spółki: Kary umowne, a KUP

„Spółka podpisała jako podwykonawca umowę na odśnieżanie ulic. Jednakże silne opady śniegu i nieprzewidziane sytuacje (awarie sprzętu, brak możliwości zakupu soli drogowej itp.) spowodowały...

Rozp. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1061 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków...

Samorządy i rozliczenie dowozu uczniów do szkół

Gmina, uwzględniając lokalne uwarunkowania występujące na swoim obszarze, najtrafniej jest w stanie określić przysługującą rodzicom wysokość zwrotu realnie poniesionych kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do...