zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Wyjaśnienia ministerstw

Świadczenia z ZFŚS a upadłość konsumencka

W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Jak zaliczyć świadczenia z zfśs? Czy podlegają one zajęciu? Interpelacja nr 24620 do ministra sprawiedliwości w sprawie zajmowania środków...

Działania resortu pracy w sprawie luki płacowej

Kobiety i mężczyźni zatrudnieni na tych samych stanowiskach i wykonujący identyczne prace niestety nie zarabiają tyle samo. Różnica w płacach kobiet i mężczyzn wynosi w Polsce 8,5%. Co ciekawe z roku na rok rośnie. W związku z powyższym do...

Objaśnienia podatkowe w sprawie kas rejestrujących

Objaśnienia dotyczą zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących mających postać oprogramowania, a także obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika. OBJAŚNIENIA PODATKOWE z 12...

Ulga abolicyjna w PIT – objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 r. _________________________________________ Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych   Czego dotyczą objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe (dalej: objaśnienia) dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 26...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a pozwolenie na budowę

Zapytanie nr 3759 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w trakcie procedowania nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego Szanowny Panie Ministrze, inwestorzy, urzędnicy, eksperci z branży budowlanej, a także prawnicy od lat spierają się,...

Objaśnienia MF: Pakiet VAT e-commerce

Z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług2 (dalej „ustawa o VAT”) szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego, w tym importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 maja 2021 r....

MF o wszczynaniu postępowań karnych skarbowych przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie

Interpelacja nr 24282 do ministra finansów w sprawie raportu "Instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych. Analiza praktyki stosowania art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej" Szanowny Panie Ministrze, w 2019 r. opublikowany został raport „Instrumentalne...

MF: Ulga termomodernizacyjna w żadnym stopniu nie różnicuje podatników

Interpelacja nr 24996 do ministra finansów w sprawie rozliczenia instalacji fotowoltaicznej Szanowny Panie Ministrze! Według Ministerstwa Finansów wszyscy podatnicy mogą w równym stopniu korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, tj. niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów lub przychodów. W przypadku osób o niższych dochodach...

MRPiT: Nauka w trakcie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Przepisy Kodeksu pracy nie zakazują możliwości podejmowania nauki lub szkolenia w czasie urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Nie ma zatem przeszkód prawnych, aby pracownica lub pracownik w trakcie korzystania z takich urlopów podjął naukę, np. na studiach podyplomowych. Zapytanie nr...

Za zobowiązania związane z lokalem odpowiada jedynie właściciel

Jedynie właściciel lokalu odpowiada za wszelkie zobowiązania związane z użytkowaniem jego lokalu, a jedynym wyjątkiem od powyższego jest rozszerzenie granic odpowiedzialności na współwłaścicieli. Interpelacja nr 23025 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie nowelizacji ustawy o własności lokali Szanowny Panie...

Najnowsze

Prowadzenie kursów i warsztatów w działalności gospodarczej

„Aktualnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie PKD 71.11.Z i 74.10.Z. W najbliższym czasie chciałabym rozszerzyć działalność o prowadzenie...

MF: Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną nadal funkcjonuje

Zmiany w art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych nie modyfikują treści merytorycznej...

Narodowy program zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uczestniczył w Konferencji „30 lat PFRON – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która...

Popularne

Rozp. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1871 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Opublikowano jednolity tekst ustawy o CIT

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1800 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1842 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz....

Ogłoszenie naboru do programu Laboratoria Przyszłości

– Chcemy stworzyć w każdej szkole podstawowej laboratoria przyszłości, czyli nowoczesne pracownie, robotyczne, techniczne, tak żeby dzieci mogły odkrywać sobie swoje talenty i rozwijać...