zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Działalność gospodarcza

Prowadzenie kursów i warsztatów w działalności gospodarczej

„Aktualnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie PKD 71.11.Z i 74.10.Z. W najbliższym czasie chciałabym rozszerzyć działalność o prowadzenie kursów np. rysunku architektonicznego/warsztatów artystycznych itp. dla młodzieży w wieku szkolnym i dorosłych (grup 10-15 osób), a w przyszłości będę...

Firma i umowy najmu pojazdów jako taksówek

„Moja firma taksówkarska wyrabia dla swoich pracowników licencje taxi, żeby ci kierowcy jeździli swoimi samochodami. Żeby zrobić licencje, to ja jako właściciel firmy muszę podpisać obowiązkowo umowę najmu samochodu z tą osobą, a samego samochodu nie będę używać. Widzę...

Przedsiębiorcy i odstąpienie od naliczania kar umownych

„Czy istnieje furtka dla zamawiającego na odstąpienie od naliczania kar umownych za zwłokę realizacji umowy w związku z sytuacją pandemiczną? Miałem wykonać projekt do października 2020 r., a wykonałem go dopiero w sierpniu 2021 r., czyli ok. 10 miesięcy...

Działalność gospodarcza i odpowiedzialność zleceniobiorcy za zabór mienia

„W okresie od 01.08. do 15.08.2021 r. odbywałem urlop, na czas którego powierzyłem obowiązki pracownikowi-zleceniobiorcy. Dostał on ode mnie telefon komórkowy oraz kartę kredytową na wydatki. Po powrocie z urlopu nadszedł czas rozliczeń. Okazało się, iż pracownik wybrał o...

Rejestracja samochodu na spółkę z o.o.

„Proszę mi wytłumaczyć całą procedurę rejestrowania samochodu od osoby prywatnej na sp. z o.o.” Rejestracja samochodu na dane firmowe jest możliwa jedynie w przypadku ... (...) spółek posiadających osobowość prawną tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Można tego dokonać...

Majątek wspólny małżonków, a działalność gospodarcza

„Firma zarejestrowana na jednego z małżonków (w trakcie małżeństwa, bez intercyzy). Jak wygląda jej status podziałowy po rozwodzie w umowie 50/50? Jeśli dochodzi do podziału wśród byłych małżonków, to czy dochody firmy uzyskane po dacie rozwodu należą do podziału?...

Wprowadzenie wyposażenia z JDG do spółki z o.o.

„W działalności gospodarczej nie mam środków trwałych. Komputery ujęte są w wyposażeniu, a samochód został kupiony prywatnie i jest wykorzystywany w celach firmowych. I jeśli jest taka opcja podobnie chciałabym to zorganizować w sp. z o.o., aby dalej móc...

Przekształcenie jednoos. dz. gosp. w sp. z o.o.

Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zakończenia działalności gospodarczej i przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? „Chodzi mi o kolejne kroki, które należy podjąć, aby prawidłowo rozliczyć wszystkie podatki, ZUS-y w związku z zamknięciem działalności, oraz o to jak najkorzystniej...

Reklamacja na podstawie gwarancji lub rękojmi

„Moja firma - Sp. z o.o. zawarła umowę z firmą X na usługi telefoniczne oraz do tego kupiła telefon w ratach. Po 2-3 miesiącach pojawiła się wada telefonu (bardzo się grzał i od tego psuł się wyświetlacz - występował...

Działalność gospodarcza i nieuczciwy sprzedawca

„Kupiłem samochód osobowy na firmę, na fakturę marżę, sprzedający umieścił taki zapis na fakturze, że znosi się rękojmię. A okazało się, że samochód ma wady ukryte i nadaje się do poprawek lakierniczych. Mam opinię biegłego sądowego, że ten pojazd...

Najnowsze

Prowadzenie kursów i warsztatów w działalności gospodarczej

„Aktualnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie PKD 71.11.Z i 74.10.Z. W najbliższym czasie chciałabym rozszerzyć działalność o prowadzenie...

MF: Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną nadal funkcjonuje

Zmiany w art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych nie modyfikują treści merytorycznej...

Narodowy program zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uczestniczył w Konferencji „30 lat PFRON – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która...

Popularne

Rozp. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1871 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Opublikowano jednolity tekst ustawy o CIT

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1800 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1842 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz....

Ogłoszenie naboru do programu Laboratoria Przyszłości

– Chcemy stworzyć w każdej szkole podstawowej laboratoria przyszłości, czyli nowoczesne pracownie, robotyczne, techniczne, tak żeby dzieci mogły odkrywać sobie swoje talenty i rozwijać...