zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Dyrektor

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają...

Praca nauczycieli podczas ferii

„Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej pracuje na zastępstwo w oddziale przedszkolnym. Czy nauczyciel, który wyrazi zgodę, może pracować podczas ferii szkolnych w placówce nieferyjnej, co z wykorzystaniem (w pełnym wymiarze) Jego urlopu wypoczynkowego, czy praca ta może być potraktowana...

Dokumentacja szkolna: Przechowywanie i archiwizacja

„Czy można zutylizować dokumentację szkolną z egzaminów gimnazjalnych (protokoły zbiorcze, deklaracje rodziców, dostosowania itp.? Czy należy sporządzić jakąś dokumentację z tej utylizacji? Jak długo należy przechowywać w szkole dokumentację z egzaminu ósmoklasisty?” Odpowiadając na pytanie uważam, że organizatorem egzaminów gimnazjalnych...

Czas ferii: Dyżury kadr w placówkach oświatowych

„Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej pracuje na zastępstwo w oddziale przedszkolnym. Czy nauczyciel, który wyrazi zgodę, może pracować podczas ferii szkolnych w placówce nieferyjnej, co z wykorzystaniem (w pełnym wymiarze) Jego urlopu wypoczynkowego, czy praca ta może być potraktowana...

Szkoły i regulowanie należności za stare faktury

„Do szkoły wysłano listownie fakturę do zapłaty z dnia 10.08.2018 roku, czy po upływie prawie trzech lat mam obowiązek opłacenia tej faktury?” Nadal ... (...) nie uległo przedawnieniu roszczenie należne z tytułu nieopłaconej faktury. W tej sprawie ma zastosowanie art. 118...

Szkoły i zatrudnienie osoby jako nauczyciela oraz pracownika niepedagogicznego

„Nauczyciel jest zatrudniony na dwie umowy w jednej szkole. Jedna 10/18 etatu do dnia 30.11.2020 roku, a od 01.12.2020 roku 9/18 wymiaru tygodniowo - jako nauczyciel historii, druga umowa 1/2 etatu na stanowisku sekretarka. Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi?...

Szkoły i edukacja w czasach epidemii

Dziecko nie może zostać zabrane przez sanepid ze szkoły przed przyjazdem rodzica, chyba że mamy do czynienia z zagrożeniem życia. To rodzice, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem – wyjaśniają resorty edukacji i...

Subwencja oświatowa na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

„Rodzice chcą zapisać do naszej placówki syna z zespołem Aspergera. Dziecko ma uczęszczać do placówki już w bieżącym miesiącu. Chłopiec nie był wykazany w SIO na 30.09.2020 r. ani we wnioskach o udzielenie dotacji na rok 2020 ani 2021....

Urlopy: Ciąża i prawa pracownicze

„Pracownica jest zatrudniona na czas nieokreślony. Zaszła w ciążę, od razu poszła na zwolnienie lekarskie. Po ciąży wykorzystała urlop rodzicielski, macierzyński. Złożyła wniosek o urlop wychowawczy, na którym miała być od 27.11.2020 r. Aktualnie wykorzystuje urlop wypoczynkowy zaległy za...

Organ prowadzący i powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

„Co należy zrobić w sytuacji, gdy konkurs na dyrektora szkoły wygrał nauczyciel powołany na wicedyrektora tej szkoły? Czy należy najpierw odwołać go z funkcji wicedyrektora i powierzyć mu stanowisko dyrektora? Czy tylko powierzyć mu funkcje dyrektora, nie odwołując go...

Najnowsze

UOKiK: z zaskoczeniem przyjmujemy odwołanie RPO do sądu ws. zgody na koncentrację Polska Press/PKN Orlen

Z zaskoczeniem przyjmujemy działanie Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze złożeniem do sądu odwołania od decyzji wyrażającej zgodę...

UE/ Belgia zdecydowała o zaskarżeniu do TSUE pakietu mobilności

Rząd Belgii poinformował, że zdecydował się wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. zapisów pakietu mobilności, czyli...

Szwed: w tej chwili nie ma planów zwiększenia świadczenia 500 plus

W tej chwili nie ma planów waloryzacji świadczenia 500 plus, ale przygotowujemy strategię demograficzną i jednym z...

Popularne

Rynek pracy w czwartym kwartale 2020 roku

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2020 r. 56,5% ludności...

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Czas na to mija 31.03.2021 r. ...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.401 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170; z 2021 r....

Przestępstwo bezprawnego przetwarzania danych osobowych

„Prowadzę kilka działalności gospodarczych o podobnym profilu, w których przetwarzane są dane osobowe. Są sytuacje, że zatrudniam w swoich firmach tą samą osobę. Osoba...