zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Dyrektor

Dotacje oświatowe: Remont placu zabaw w przedszkolu

„Chcemy zmodernizować istniejący plac zabaw w przedszkolu a mianowicie dokupić nowe sprzęty, wymienić stare i zniszczone zagrażające bezpieczeństwu. Jednak wg nowych przepisów należy wykonać projekt. Czy możemy taki projekt sfinansować z dotacji oświatowej i czy z dotacji możemy zakupić...

Szkoły i odzyskiwanie zaniżonych dotacji oświatowych

„Otóż gmina w latach 2010-16 zaniżała wypłacane naszej szkole kwoty dotacji oświatowej. Potrzebuję sprawdzonego, prawnika, który mógłby powyliczać prawidłowo zaniżone kwoty i w moim imieniu odzyskał je od gminy. Będę wdzięczna za pomoc. Sprawa oczywiście pilna, bo mamy za...

Funkcjonowanie szkół podstawowych w epidemii

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie możliwości uczęszczania uczniów kl. IV-VIII fizycznie do szkoły. Jesteśmy niepubliczną szkołą podstawową, do której uczęszcza 65 uczniów. Szkoła mieści się w małej miejscowości. Nie mieliśmy żadnego przypadku zachorowania ucznia ani nauczyciela na...

Ochrona danych osobowych w szkole – wyjaśnienia UODO

Szczególnej ostrożności wymagają dane osobowe dotyczące zdrowia, pozyskiwane m.in. w gabinecie profilaktyki zdrowotnej czy przy udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Warto wiedzieć, kto jest ich administratorem i jakie ma w tym zakresie obowiązki. Dokumentacja medyczna wytwarzana w gabinecie pielęgniarki Zgodnie z przepisami prawa...

WSA: Jedna dotacja na dziecko niepełnosprawne

Przy wyliczaniu dotacji kategorie „uczeń” i „uczeń niepełnosprawny” muszą być traktowane odrębnie, a w odniesieniu do konkretnego wychowanka sumowanie dotacji, należnych z uwagi na zaliczenie do obu ... (...) kategorii, nie ma podstaw prawnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

Epidemia i wykorzystanie dotacji na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego

„Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację od gminy 75% kosztów utrzymania dzieci. Czy z tej dotacji gminnej nasza placówka może sfinansować bezdotykową kamerę do pomiaru temperatury dzieci i osób dorosłych przyprowadzających oraz odbierających dzieci z przedszkola? Koszt w granicach 10-15 tys....

Przedszkola i ochrona danych osobowych

Przedszkole, będące administratorem danych osobowych, wskazując zakres danych, które chce pozyskać w trakcie rekrutacji, musi przeanalizować, czy zakres ten wynika z przepisów prawa albo jest związany z realizacją interesu, który uzasadnia przetwarzanie konkretnych danych i nie narusza praw osób,...

Próbne ewakuacje w placówkach oświatowych

Do 30 listopada szkoła, przedszkole i internat muszą przeprowadzić próbną ewakuację. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Co istotne, żadne przepisy antycovidowe nie zwalniają szkół, przedszkoli ani internatów z...

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych

„Czy istnieją przepisy, które określają liczbę etatów pedagoga/psychologa szkolnego na liczbę uczniów w szkole? Czy jest jakieś rozporządzenie, które nakazuje, że w szkole liczącej powiedzmy 800 uczniów powinno być dwóch pedagogów lub psychologów? Czy ustala to dyrektor/samorząd?” Obecnie obowiązujące przepisy...

Prawo pracy i dodatek za wysługę lat

„Nauczyciel w szkole, którą określił jako podstawowe miejsce pracy pracuje w wymiarze - 17/18 etatu, w naszej placówce jest zatrudniony w wymiarze 13/22 etatu. Praca w obu placówkach przekracza pełny etat. Czy dodatek za staż pracy powinna płacić tylko...

Najnowsze

UOKiK: z zaskoczeniem przyjmujemy odwołanie RPO do sądu ws. zgody na koncentrację Polska Press/PKN Orlen

Z zaskoczeniem przyjmujemy działanie Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze złożeniem do sądu odwołania od decyzji wyrażającej zgodę...

UE/ Belgia zdecydowała o zaskarżeniu do TSUE pakietu mobilności

Rząd Belgii poinformował, że zdecydował się wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. zapisów pakietu mobilności, czyli...

Szwed: w tej chwili nie ma planów zwiększenia świadczenia 500 plus

W tej chwili nie ma planów waloryzacji świadczenia 500 plus, ale przygotowujemy strategię demograficzną i jednym z...

Popularne

Rynek pracy w czwartym kwartale 2020 roku

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2020 r. 56,5% ludności...

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Czas na to mija 31.03.2021 r. ...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.401 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170; z 2021 r....

Przestępstwo bezprawnego przetwarzania danych osobowych

„Prowadzę kilka działalności gospodarczych o podobnym profilu, w których przetwarzane są dane osobowe. Są sytuacje, że zatrudniam w swoich firmach tą samą osobę. Osoba...