zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Dyrektor

Osiem nowych wzorów świadectw szkolnych w wersjach dwujęzycznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało osiem nowych wzorów świadectw szkolnych w wersjach dwujęzycznych, odpowiadających wzorom świadectw szkolnych wprowadzonych przepisami rozp. MEN dn. 5 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych innych i druków szkolnych (Dz.U. z 2013,...

Szkoły znów zamienią się w kiermasze podręczników

Już tylko kilka dni pozostało dyrektorom szkół na ogłoszenie zestawu podręczników obowiązujących w roku 2013/2014. Na tym nie koniec – przepisy nakazują dyrektorom podejmowanie działań ułatwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.   Zestaw podręczników...

Kurator oświaty: nauczyciele mają obowiązek uznać uczniowi oceny uzyskane w szpitalu

Dzieci, które wracają do szkoły po zakończeniu leczenia w szpitalu, mają problem z zaliczeniem materiału, ponieważ nauczyciele nie chcą uznać ocen wystawionych w trakcie nauki w podmiocie leczniczym – alarmują rodzice z województwa lubelskiego.  ...

Nadzór kuratora obejmie także działania antydyskryminacyjne prowadzone w szkole

Kurator oświaty oceni, czy szkoła skutecznie przeciwdziała dyskryminacji i czy promuje postawy szacunku oraz zasadę równości – tak zakłada znowelizowane rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Jego przepisy wchodzą w życie z dniem 14.06.2013 r.  ...

MEN: szkoła powinna dopilnować, by każdy uczeń miał ważną legitymację

Minister edukacji zwrócił się do dyrektorów szkół o zachowanie szczególnej staranności przy wydawaniu i przedłużaniu ważności legitymacji szkolnych. Przewoźnicy alarmują, że coraz więcej uczniów jeździ bez ważnych dokumentów.   „Do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływają wystąpienia...

Maksymalne ceny mleka i produktów mlecznych w roku szkolnym 2013/2014

RM wydała regulacje dotyczące maksymalnych cen mleka i produktów mlecznych dostarczanych do szkół i przedszkoli - z wyłączeniem szkół wyższych - w roku szkolnym 2013/2014 (Dz.U. z 2013 r. poz. 623). W oparciu o ustalone przez rząd ceny, które...

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna bardziej dostępna i mniej sformalizowana

Wprowadzone w 2011 r. nowe zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach były niemal od samego początku krytykowane przez środowiska nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Wskazywano na ich nadmierne zbiurokratyzowanie i skomplikowane procedury. Po dwóch latach resort edukacji...

Szkoła nie może robić interesów na podręcznikach

Do 15 czerwca dyrektor szkoły musi podać do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Nauczyciel wybierający podręcznik powinien brać pod uwagę przesłanki dydaktyczne oraz potrzeby i możliwości uczniów. Nie zawsze jednak te kryteria...

Nowe zasady przeprowadzania ewaluacji pracy szkoły

Opublikowana kilka dni temu nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego wprowadza istotne zmiany w zakresie przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej. Nowe zasady zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2013/2014. W Dzienniku Ustaw z 2013 r. pod poz. 560...

Nowe przepisy dotyczące organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

W dniu 8 maja weszło w życie rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. z 2013 r. poz. 529). Wydanie rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art....

Najnowsze

Morawiecki: chcemy, by KPO był prawdziwym impulsem rozwojowym

Jak dodał, pandemia stała się prawdziwym katalizatorem cyfrowej transformacji, a cyfryzacja przynosi nadzieję na lepsze, jest szansą...

Raport NBP: w tym roku wzrost PKB wyniesie 4,1 proc. oraz 5,4 proc. w latach 2022-2023

W tym roku wzrost PKB wyniesie 4,1 proc., w 2022 r. polska gospodarka urośnie o 5,4 proc....

Wskaźnik pracy kobiet 2021

15% tyle wynosi średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w OECD. 6 bilionów dolarów tyle wynosi wzrost...

Popularne

Powszechny obowiązek obrony RP – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 marca 2021 r. pod pozycją 372 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.01.2021 r., w załączniku do...

Rynek pracy w czwartym kwartale 2020 roku

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2020 r. 56,5% ludności...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.401 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170; z 2021 r....

Czarnek: Rozpoczęły się egzaminy próbne w szkołach

Rano maturzyści mierzyli się zadaniami z języka polskiego, po godzinie 14:00 z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz języka mniejszości narodowej. Do południa maturzyści...