zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Nauczyciele

Testy przesiewowe dla nauczycieli na obecność koronawirusa

Trwają przygotowania do ewentualnego powrotu najmłodszych uczniów do szkół. Są gotowe wytyczne sanitarne, mamy gotowy harmonogram przeprowadzania testów przesiewowych na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, odbyliśmy szereg rozmów z kuratorami oświaty, Radą Konsultacyjną ds. bezpieczeństwa w...

Nauczyciele: Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony

„W sierpniu 2020 r. zawarto umowę z nauczycielem na czas określony w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika. Czy pracodawca może wypowiedzieć taką umowę, pomimo że do pracy nie powrócił zastępowany nauczyciel, lecz pewne względy spowodowały, że chciałby wypowiedzieć umowę...

Staż nauczycielski, a nieobecność i zwolnienie chorobowe

„Jestem w trakcje odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego (1/2 roku). Jestem w ciąży - na jak długo mogę przerwać staż, aby nie przepadł ten rok?” W tej sprawie ma zastosowanie ... (...) art. 9d ust. 5 i 5a Karty Nauczyciela. Zgodnie...

Nauczyciele i dofinansowanie 500 zł na sprzęt informatyczny

„Czy nauczycielowi pracującemu na etacie dzielonym, czyli w szkole i przedszkolu, należy się bon 500 zł na sprzęt? O jedną lub dwie godziny z połowy etatu mam więcej w przedszkolu niż w szkole. Czy w tym wypadku należy mi...

Nauczyciele pracują dłużej – ankieta ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził ankietę wśród nauczycieli, dotyczącą czasu pracy. Co piąty ankietowany nauczyciel zadeklarował, że pracuje 10 godzin tygodniowo więcej niż w czasie kształcenia stacjonarnego. Tylko 15% badanych przyznało, że ma mniej niż dwie godziny dodatkowych obowiązków tygodniowo. Z...

MEiN zwiększy ryczałt dla nauczycieli polonijnych

Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego zakres i warunki przyznawania świadczeń nauczycielom skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą. Nowe rozwiązania, m.in. urealnienie wysokości ryczałtu, mają przysługiwać takim osobom od 01.09.2020 r. W tym roku do pracy za...

Nauczyciele otrzymają środki na zakup akcesoriów komputerowych

Środki te zostaną podzielone między nauczycieli zaangażowanych w zdalne nauczanie. Mechanizm refundacji kosztów określi rozporządzenie, ale ma być on stosunkowo prosty. Nauczyciel przedłoży dyrektorowi szkoły (placówki), w której jest zatrudniony, wniosek o dofinansowanie wraz z imiennym dowodem zakupu sprzętu. Jeśli...

Dofinansowanie pracy zdalnej nauczycieli – bony na sprzęt domowy

Najpóźniej do końca grudnia br. nauczyciele zaangażowani w pracę zdalną z uczniami otrzymają pieniądze na dofinansowanie do zakupu sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania. Rząd przeznaczy na ten cel ok. 300 mln zł dodatkowych środków. Mechanizm refundacji kosztów będzie bardzo prosty....

Szkoły i rozwiązanie stosunku pracy

„Bardzo proszę o wykładnię prawną w niżej przedstawionej kwestii. Od 01.09.2021 r. z powodu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce będę zmuszona do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami. W jaki sposób mogę zwolnić nauczycieli, których sytuacja wynikająca...

Administracyjne obowiązki nauczycieli w szkołach

„Czy jest jakaś podstawa prawna mówiąca o tym, że to nauczyciel zamyka placówkę? Zostałyśmy z koleżanką zobowiązane do zamykania jej, czy to nauczyciel odpowiada za placówkę, musimy ją zamykać (kodować) oraz bramę wjazdową zamykać na kłódkę?” onet link? Zgodnie z...

Najnowsze

Od 1 stycznia 2021 r. wzrosły najniższe świadczenia chorobowe

W związku z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2021 r. wzrosła wysokość minimalnej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Wysokość...

PPK a minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku do kwoty 2800 zł podnosi próg, przy którym pracownik może opłacać niższą składkę...

Posłowie z optymizmem patrzą na zmianę amerykańskiej administracji

Polscy parlamentarzyści podkreślają, że relacje naszego kraju z USA są bliskie, niezależnie od tego, kto pełni funkcję...

Popularne

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327; z 2021 r. poz. 4 Ostatnie...

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują szczególną ochronę wynagrodzenia pracowników przed potrąceniem, ustanawiając tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wysokość tej kwoty zależna jest od minimalnego wynagrodzenia,...

Badania lekarskie pracowników w czasie stanu epidemii – nowe rozwiązania prawne

Obowiązują już nowe rozwiązania prawne dotyczące przeprowadzania badań lekarskich pracowników w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zmiany w powyższym zakresie wprowadzono na podstawie...

Ustawa – Karta Nauczyciela

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215; z 2021 r. poz. 4 Ostatnie zmiany...