zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Nauczyciele

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli bez zmian

Wykonując delegację KN, minister przygotował i opublikował rozporządzenie MEiN z dn. 22.04.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy...

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli

Kto wydaje obecnie skierowanie na badanie lekarskie w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia? I jakie warunki należy spełnić, by taki urlop otrzymać? Po ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017...

Aktywny powrót do szkoły – szkolenia dla nauczycieli

Już od kilku dni nauczyciele mogą wybierać terminy na szkolenia w ramach programu WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły. Zakładając konto na stronie projektu, nauczyciel będzie mógł wybrać dogodny dla siebie termin warsztatów. Uzyska także dostęp do niezbędnych...

Opodatkowanie korepetycji indywidualnych i grupowych

Interpelacja nr 18294 do ministra finansów w sprawie sposobu opodatkowania korepetycji indywidualnych i grupowych Działając w wykonaniu uprawnień wynikających z art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 192 Regulaminu Sejmu, niniejszym pragnę...

Oskładkowanie wynagrodzeń nauczycieli pracujących za granicą

Czy nauczyciele pracujący w polskich szkołach przy placówkach dyplomatycznych – a więc mieszkający i świadczący pracę na terenie innego kraju – mogą zostać objęci systemem ubezpieczeń społecznych w kraju pobytu, według lokalnych stawek, i tam korzystać ze świadczeń? Czy...

Nauczyciele: WF z AWF – czas start!

Resort rozpoczął program „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” Kiedy tylko dzieci wrócą do zajęć stacjonarnych w szkołach, będą mogły wziąć udział w dodatkowych zajęciach sportowych. W marcu ministerstwo edukacji przedstawiło szczegóły programu, w kwietniu rozpoczęło jego pierwszy etap,...

Nauka zdalna i sprawa edukacji muzycznej

„Czy nauczyciel może na jeden dzień przed planowanym przesłuchaniem wewnątrzszkolnym stacjonarnym odwołać przyjście do szkoły uczniów i poprosić o nagranie (forma zdalna)? Sytuacja miała miejsce 25.03.2021 r. czyli gdy szkoły, klasy 1 - 3 miały naukę zdalną. Zarządzenie dyrektora...

Kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego

„Co musiałaby zrobić osoba, aby mogła być nauczycielem wychowania przedszkolnego, która ukończyła 3-letnie studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, w czerwcu kończy studia podyplomowe o kierunku przygotowanie pedagogiczne oraz edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu? Czy musiałaby rozpocząć studia...

Nadzór nad uczniami podczas zdalnych lekcji

„Jest jakieś prawo regulujące odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo podczas zajęć zdalnych? Czy może to odpowiedzialność rodzica, opiekuna? A co kiedy np. uczeń loguje się w parku na lekcji albo podczas jazdy w samochodzie swoich rodziców?” Nauczyciel ... (...) nie odpowiada za...

Nauczyciele i zaległy urlop wypoczynkowy

„Od 07.03.2020 r. do 05.03.2021 r. przebywam na urlopie macierzyńskim. Po urlopie macierzyńskim chce wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. Za 2020 rok przysługuje mi 56 dni urlopu, a za 2021 r. 14 dni urlopu (za ferie zimowe). Czy organ prowadzący...

Najnowsze

MF: Polski Ład przyciągnie strategicznych inwestorów

MF informuje: Już w przyszłym roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów stanie się wizytówką...

Premier: Polski Ład to solidność, wiarygodność i rozwój, który ma dotrzeć do każdej gminy w Polsce

Premier odwiedził w poniedziałek przedsiębiorstwo wielobranżowe Wikrusz, która wytwarza m.in. beton, prefabrykaty betonowe; wykonuje także roboty ziemne...

Witucki: trzeba wzmocnić inwestycje krajowych prywatnych firm

Kierujący Konfederacją Lewiatan podczas poniedziałkowego Europejskiego Kongresu Finansowego Online 2021 podkreślił, że mimo trudnych i wymagających miesięcy...

Popularne

Przedsiębiorcy: Przetargi i wzrost cen materiałów budowlanych

„Po wygranym przetargu, z przedłużeniem okresu związania ofertą, wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny, Zamawiający zwlekał z podpisaniem umowy, a w międzyczasie materiały budowlane poszybowały z...

Spółki: Kary umowne, a KUP

„Spółka podpisała jako podwykonawca umowę na odśnieżanie ulic. Jednakże silne opady śniegu i nieprzewidziane sytuacje (awarie sprzętu, brak możliwości zakupu soli drogowej itp.) spowodowały...

Rozp. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1061 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków...

Samorządy i rozliczenie dowozu uczniów do szkół

Gmina, uwzględniając lokalne uwarunkowania występujące na swoim obszarze, najtrafniej jest w stanie określić przysługującą rodzicom wysokość zwrotu realnie poniesionych kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do...