zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Newsy edukacyjne

Laboratoria Przyszłości – największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!

Rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację w historii – „Laboratoria Przyszłości”. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ogłoszona dwa dni temu inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy prowadzące około...

Narodowe Czytanie 2021 – MEiN zachęca do włączenia się do akcji!

Przed nami dziesiąta już edycja akcji „Narodowe Czytanie” pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. W tym roku, 4 września, w całej Polsce będzie czytany dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Zachęcamy do włączenia się do akcji! Moralność pani Dulskiej to dramat...

NSA oceni legalność przetwarzania danych biometrycznych dzieci

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok z dn. 07.08.2020 r., (sygn. akt: II SA/Wa 809/20) i uznał, że przetwarzanie danych biometrycznych uczniów przez szkołę podstawową w Gdańsku, które miało miejsce podczas wydawania posiłków, nie stanowi naruszenia prawa. W...

Bezpieczny powrót do szkoły – działania MEiN i RARS

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekażą do szkół środki bezpieczeństwa. Będą to stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, termometry oraz środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące. W ramach wspólnej akcji MEiN i RARS...

Przygotowania do nowego roku szkolnego

Na początku sierpnia resort edukacji opublikował wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, opracowane we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. To zbiór zaleceń i rekomendacji o charakterze ogólnym i szczegółowym, których celem jest zapewnienie bezpiecznej i higienicznej...

Zmiany w kanonie lektur – rozporządzenie podpisane

Zmiany w wykazie lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie to najważniejsze kwestie ujęte w rozporządzeniach podpisanych przez Ministra Edukacji i Nauki. W piątek, 13 sierpnia Minister Edukacji i...

Epidemia i bezpieczny powrót do szkół

Resort edukacji i cała oświata przygotowuje się do stacjonarnej pracy szkół od 1 września. Wspólnie z MZ, GIS, RARS oraz innymi instytucjami ministerstwo edukacji podejmuje szereg działań, które w znaczny sposób przyczynią się do przeciwdziałania COVID-19 i umożliwią bezpieczną...

Reforma oświaty – podsumowanie zmian

W poniższej publikacji prezentujemy dokonania Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Programy wsparcia dla uczniów po okresie nauki zdalnej, dodatkowe środki na kształcenie zdalne, pomoc dla uczelni w przeciwdziałaniu skutkom pandemii, rozwój przedsięwzięć ministra w obszarze popularyzacji nauki oraz współpracy...

Zdrowa żywność dla szkół a brexit

Obniżenie stawki za dostarczanie świeżych warzyw, owoców i nabiału dla dzieci w klasach I–V szkół podstawowych oraz rosnąca inflacja mogą sprawić, że ... (...) wielu uczniów straci dostęp do tych produktów, ponieważ rodzin nie będzie stać na ich zakup –...

Czy religia dołączy do przedmiotów maturalnych?

Propozycja włączenia religii do katalogu przedmiotów maturalnych wymaga pogłębionej analizy formalno-prawnej, a także konsultacji z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, które byłyby zainteresowane włączeniem się w przygotowanie egzaminu z religii swojego wyznania – uważa resort edukacji. Takie stanowisko zajął w...

Najnowsze

MEiN: Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zainaugurował dziś działalność pierwszej Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ‒ SOWA. Jeszcze w...

Polacy nie dostają pieniędzy za nadgodziny – raport ADP

Z badania ADP „Workforce View 2020” wynika, że coraz więcej polskich pracowników boryka się z problemem bezpłatnych nadgodzin. Aż...

Ulga abolicyjna w PIT – objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 r. _________________________________________ Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób...

Popularne

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1491 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 16.09.2021 r. —...

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1630 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....