zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Newsy edukacyjne

Nowy pełnomocnik rządu ds. edukacji

Przed osobą sprawującą tę funkcję postawiono szereg zadań, w tym: analizowanie obowiązujących przepisów i rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny, w tym poświęconych temu zagadnieniu programów rządowych; przygotowanie propozycji...

Dzieci w domach, zdalne nauczanie, a co ze świetlicami i z zasiłkami dla rodziców?

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zawieszenia zajęć od 9 do 29 listopada br. Wyjaśniamy m.in. na jakich zasadach będzie przyznawany zasiłek opiekuńczy, jak będzie organizowana świetlica dla najmłodszych klas. Zachęcamy do zapoznania się z listą pytań i...

Resorty edukacji i nauki znów w jednym ręku

W wyniku rekonstrukcji rządu z dotychczasowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 20.10.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz.U. z...

Nowe działanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

„Medyk NAWA” to nowe działanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), które wzmocni kształcenie lekarzy i pielęgniarek na polskich uczelniach medycznych oraz krajową kadrę medyczną. W ramach pilotażowego działania „Medyk NAWA - Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych” uczelnie medyczne...

Przemysław Czarnek powołany na urząd Ministra Edukacji i Nauki

Przemysław Czarnek urodził się 11.06.1977 roku w Kole. W 2001 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy „Zasady państwa...

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Tegoroczne obchody, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, będą miały nieco inną formułę niż tradycyjnie. Zaproszono znacznie mniejszą niż rok temu liczbę nauczycieli. Odznaczenia państwowe, medale i nagrody z rąk Ministra Edukacji Narodowej odbierze kilkudziesięciu nauczycieli z całej...

Szkoły i zajęcia dla cudzoziemców

Dane z bazy SIO pokazują, że w ostatnim dziesięcioleciu liczba uczniów cudzoziemców objętych kształceniem w polskim systemie oświaty wzrosła z 9.610 osób w 2009 r. do 51.363 osób w 2019 r. Najliczniejszą grupę w szkołach dla dzieci i młodzieży...

Ważne zmiany w organizacji indywidualnego nauczania

W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego 2020/2021 ukazały się dwa nowe rozporządzenia nowelizujące dotychczasowe przepisy: MEN z dn. 4.09.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2020...

Epidemia: Zdalne lekcje bardziej elastyczne

W rozp. MEN z dn. 04.09.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1539) wprowadzono rozwiązania pozwalające dostosować...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny – pod takim hasłem odbywa się zaplanowana na 24 i 25 września br. z inicjatywy ministerstwa edukacji międzynarodowa e-konferencja. Uczestniczą w niej członkowie kierownictwa MEN, przedstawiciele ministerstw...

Najnowsze

GIS zaktualizował wytyczne dla przedszkoli: wykreślono zapisy o kwarantannie

GIS zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli i żłobków. Wykreślono z nich zapisy, że do placówek nie mogą...

Premier: ulgi w komunikacji, dwa dni wolne w pracy, pakiet konsultacji medycznych dla oddających osocze

Osocze ozdrowieńca to na tym etapie walki z pandemią lek ratujący życie - powiedział premier Mateusz Morawiecki....

MRPiT przygotowało poradnik dla przedsiębiorców wz. z brexitem

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało poradnik dla przedsiębiorcy dotyczący zasad współpracy z Wielką Brytanią od 1...

Popularne

Czy przysługuje mi 13 pensja?

Pracuję w urzędzie wojewódzkim od kwietnia tego roku. Czy będzie mi przysługiwała trzynastka i w jakiej wysokości? Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne, które przysługuje pracownikom...

Rozp. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2048 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w...

Rozp. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej...

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dz.U. 2020.1875 Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1875 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) działania Funduszu...