zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Samorząd

Fundusz socjalny i świadczenia dla dyrektora szkoły

„Kto powinien udzielać dyrektorowi szkoły pożyczek mieszkaniowych i innych świadczeń rzeczowych i finansowych z ZFŚS? Czy regulamin ZFŚS obowiązujący w jednostce powinien określać kto przyznaje świadczenia socjalne dyrektorowi ? Czy głównego księgowego jednostki można upoważnić do podpisywania wniosków na...

Pracodawcy i nadużywanie zwolnień przez pracownika

„Pracownik jest pomocą nauczyciela, dba m.in. o czystość na sali, przygotowuje stoliki do posiłków i sprząta po posiłkach. Przy bardzo częstej nieobecności pozostali pracownicy muszą przejmować obowiązki pracownika nieobecnego. Organ prowadzący przedszkole nie wyraził zgody na wypłatę pracownikom "godzin...

Dotacje dla szkół niepublicznych pod lupą ministra

Jak wskazano w interpelacji poselskiej, takie szkoły pobierają dotacje w zawyżonej wysokości, wykazując różną liczbę słuchaczy – inną w SIO, inną w dokumentach procesu nauczania, a jeszcze inną we wnioskach o dotację. W odpowiedzi MEN zapewnia, że monitoruje stosowanie...

Samorządy chwalone przez NIK za przewozy uczniów

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak gminy w województwie opolskim wywiązują się z obowiązku zorganizowania bezpłatnego dowozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Kontrola, która objęła lata 2017–2019, wykazała, że gminy realizowały to zadanie prawidłowo,...

Zmiany w planowaniu sieci szkół i placówek szczebla wojewódzkiego

Dnia 13.11.2020 r. weszła w życie regulacja, zgodnie z którą plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w art. 8 ust. 22 ustawy Prawo oświatowe – o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym...

Cyfryzacja gospodarki i e-administracji postępuje

Na portalu udostępnione są informacje i narzędzia, które służą w szczególności jednostkom samorządu terytorialnego (JST) do realizacji zadań w zakresie cyfryzacji planowania przestrzennego. Serwis o cyfryzacji zagospodarowania przestrzennego dostępny jest pod ... (...) adresem: www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne Cyfryzacja planowania przestrzennego - Stawiamy kolejny krok w kierunku...

Dotacje oświatowe na premie pracownicze

„Czy w przedszkolu niepublicznym można wypłacać premie oraz świadczenia urlopowe z dotacji oświatowej?” Zgodnie z ... (...) art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w...

Prawo oświatowe, a obowiązek szkolny i miejsce zamieszkania

„Do szkoły został przyjęty uczeń, który jest zameldowany na pobyt stały w miejscowości X, a mieszka w miejscowości Y, która należy do obwodu naszej szkoły. Rodzice dziecka nie dopełnili obowiązku meldunkowego: Czy dziecko należy wpisać do Księgi Ewidencji Dzieci?...

Uwaga samorządy: MC zaprasza na samorzad.gov.pl

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca wszystkie gminy i powiaty w Polsce, aby do nich dołączyły. Na pewno doskonale znacie już portal GOV.pl. To serwis, w którym – w jednym miejscu – znajdziecie strony internetowe wszystkich ministerstw, ale i wielu innych instytucji publicznych....

Coraz większe wydatki na oświatę

Oświata w Polsce nie jest tylko zadaniem rządu. Konieczna jest również współpraca z samorządem. Subwencja oświatowa pochodząca z budżetu państwa czy dotacje państwowe, nie są jedynym źródłem finansowania zadań oświatowych. Zgodnie z polskim prawem zadania te powinny być finansowane...

Najnowsze

UOKiK: z zaskoczeniem przyjmujemy odwołanie RPO do sądu ws. zgody na koncentrację Polska Press/PKN Orlen

Z zaskoczeniem przyjmujemy działanie Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze złożeniem do sądu odwołania od decyzji wyrażającej zgodę...

UE/ Belgia zdecydowała o zaskarżeniu do TSUE pakietu mobilności

Rząd Belgii poinformował, że zdecydował się wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. zapisów pakietu mobilności, czyli...

Szwed: w tej chwili nie ma planów zwiększenia świadczenia 500 plus

W tej chwili nie ma planów waloryzacji świadczenia 500 plus, ale przygotowujemy strategię demograficzną i jednym z...

Popularne

Rynek pracy w czwartym kwartale 2020 roku

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2020 r. 56,5% ludności...

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.353 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1790; z 2021 r....

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Czas na to mija 31.03.2021 r. ...

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.353 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1725; z 2021 r. poz. 353 Ostatnie...