zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Samorząd

Samorządy chwalone przez NIK za przewozy uczniów

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak gminy w województwie opolskim wywiązują się z obowiązku zorganizowania bezpłatnego dowozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Kontrola, która objęła lata 2017–2019, wykazała, że gminy realizowały to zadanie prawidłowo,...

Zmiany w planowaniu sieci szkół i placówek szczebla wojewódzkiego

Dnia 13.11.2020 r. weszła w życie regulacja, zgodnie z którą plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w art. 8 ust. 22 ustawy Prawo oświatowe – o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym...

Cyfryzacja gospodarki i e-administracji postępuje

Na portalu udostępnione są informacje i narzędzia, które służą w szczególności jednostkom samorządu terytorialnego (JST) do realizacji zadań w zakresie cyfryzacji planowania przestrzennego. Serwis o cyfryzacji zagospodarowania przestrzennego dostępny jest pod ... (...) adresem: www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne Cyfryzacja planowania przestrzennego - Stawiamy kolejny krok w kierunku...

Dotacje oświatowe na premie pracownicze

„Czy w przedszkolu niepublicznym można wypłacać premie oraz świadczenia urlopowe z dotacji oświatowej?” Zgodnie z ... (...) art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w...

Prawo oświatowe, a obowiązek szkolny i miejsce zamieszkania

„Do szkoły został przyjęty uczeń, który jest zameldowany na pobyt stały w miejscowości X, a mieszka w miejscowości Y, która należy do obwodu naszej szkoły. Rodzice dziecka nie dopełnili obowiązku meldunkowego: Czy dziecko należy wpisać do Księgi Ewidencji Dzieci?...

Uwaga samorządy: MC zaprasza na samorzad.gov.pl

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca wszystkie gminy i powiaty w Polsce, aby do nich dołączyły. Na pewno doskonale znacie już portal GOV.pl. To serwis, w którym – w jednym miejscu – znajdziecie strony internetowe wszystkich ministerstw, ale i wielu innych instytucji publicznych....

Coraz większe wydatki na oświatę

Oświata w Polsce nie jest tylko zadaniem rządu. Konieczna jest również współpraca z samorządem. Subwencja oświatowa pochodząca z budżetu państwa czy dotacje państwowe, nie są jedynym źródłem finansowania zadań oświatowych. Zgodnie z polskim prawem zadania te powinny być finansowane...

Nabór do programu Maluch+

W poniedziałek 7 września ruszył nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+”. W 2021 r. budżet na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi wynosi 450 mln zł. Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności miejsc...

Samorządy: Biało-czerwona flaga na maszcie w każdej gminie. To możliwe

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej...

Wykorzystanie nadwyżek z dotacji oświatowych

„Prowadzę niepubliczne przedszkole z dotacją 100% do końca sierpnia 2020 roku. Od września 2020 będziemy otrzymywać 75% dotacji. Ponieważ zostały nam spore nadwyżki pieniężne, czy musimy je wydatkować do końca sierpnia (czyli do momentu kiedy mamy jeszcze dotację 100%),...

Najnowsze

Rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dz.U. 2020.2091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z...

Lekarze rodzinni apelują o niebagatelizowanie pierwszych symptomów COVID-19

Lekarze PPOZ w piątkowym komunikacie informują, że zauważyli, iż pacjenci, chcąc uniknąć kwarantanny, izolacji oraz skierowania na...

MF: przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg w spłacie podatków

Przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów z powodu COVID-19 o co najmniej 25 proc. mogą skorzystać z...

Popularne

Czy przysługuje mi 13 pensja?

Pracuję w urzędzie wojewódzkim od kwietnia tego roku. Czy będzie mi przysługiwała trzynastka i w jakiej wysokości? Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne, które przysługuje pracownikom...

Obowiązki płatnika w związku ze sfinansowaniem zleceniobiorcom kosztów szkolenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Rozp. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej...

Rozp. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych (…), które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2110 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które...