zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Gospodarka i finanse

Inflacja w UE

W styczniu 2021 r. roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 0,9%, wobec -0,3% w grudniu. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 1,4%. Roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 1,2% w styczniu 2021 r., w porównaniu z 0,3% w grudniu....

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 r. było niższe niż w poprzednim miesiącu i wyniosło 6314,1 osób. W porównaniu do stycznia...

Realny wzrost wynagrodzeń w 2020 r.

Z dany GUS wynika, że Polacy w 2020 r. zarobili średniomiesięcznie więcej o 250 zł niż rok wcześniej. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło realnie, czyli z uwzględnieniem inflacji o 1,7% w ciągu roku. Średnia płaca brutto w Polsce wyniosła 5167,47 zł. Przeciętne...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r. było podobne jak w poprzednim miesiącu i wyniosło 6329 osób. W porównaniu do grudnia...

Wydatki gospodarstw domowych na komunikację

W 2019 r. gospodarstwa domowe w UE wydały 175 mld euro (co odpowiada 1,3% PKB UE) na "komunikację", czyli telefon, usługi pocztowe i sprzęt oraz usługi telefaksowe. Stanowi to 2,4% całkowitych wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych . W 2019 r. udział...

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu w grudniu

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w grudniu 2020 r. niewiele zmienił się w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca (spadek o 0,2 punktu). Negatywny wpływ na wartości wskaźnika miał przede wszystkim spadek liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. W...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 r. było takie samo jak w poprzednim miesiącu i wyniosło 6318,9 osób. W porównaniu do...

Podwyżki nasilą inflację

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. wzrósł o 0,6 punktu w stosunku do poziomu z ubiegłego miesiąca. Od lipca tego roku wskaźnik systematycznie rośnie, wskazując tym samym...

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r.

Według danych ostatecznych na koniec 2019 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 16,1 mln osób - informuje GUS. W stosunku do ostatniego dnia 2018 r. było to więcej o 1,1%. Pracujący w gospodarce narodowej W końcu 2019 r. liczba pracujących...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r. było wyższe o 0,1 pkt proc. w porównaniu do wreśnia b.r. i wyniosło 6318,3...

Najnowsze

UOKiK: z zaskoczeniem przyjmujemy odwołanie RPO do sądu ws. zgody na koncentrację Polska Press/PKN Orlen

Z zaskoczeniem przyjmujemy działanie Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze złożeniem do sądu odwołania od decyzji wyrażającej zgodę...

UE/ Belgia zdecydowała o zaskarżeniu do TSUE pakietu mobilności

Rząd Belgii poinformował, że zdecydował się wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. zapisów pakietu mobilności, czyli...

Szwed: w tej chwili nie ma planów zwiększenia świadczenia 500 plus

W tej chwili nie ma planów waloryzacji świadczenia 500 plus, ale przygotowujemy strategię demograficzną i jednym z...

Popularne

Rynek pracy w czwartym kwartale 2020 roku

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2020 r. 56,5% ludności...

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.353 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1790; z 2021 r....

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Czas na to mija 31.03.2021 r. ...

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.353 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1725; z 2021 r. poz. 353 Ostatnie...