zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Diety i ryczałty

Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem limitu kilometrów

Osoby zatrudnione: Samochody osobowe - pojemność skokowa: Motocykle Motorowery do 900 cm3 pow. 900 cm3 w miejscowości do 100 tys. mieszkańców1) 156,42 zł 250,74 zł 69,06 zł 41,46 zł w miejscowości ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców2) 260,70 zł 417,90 zł 115,10 zł 69,10 zł w miejscowości ponad 500 tys. mieszkańców3) 364,98 zł 585,06 zł 161,14 zł 96,74 zł w...

Miesięczne limity ryczałtów samochodowych

Miesięczny limit w km Samochód osobowy - pojemność skokowa do 900cm3 Samochód osobowy - pojemność skokowa pow. 900cm3 Ryczałt Zmniejszenie za 1 dzień* Ryczałt Zmniejszenie za 1 dzień* 100 52,14 zł 2,37 zł 83,58 zł 3,80 zł 150 78,21 zł 3,56 zł 125,37 zł 5,70 zł 200 104,28 zł 4,74 zł 167,16 zł 7,60 zł 250 130,35 zł 5,93 zł 208,95 zł 9,50 zł 300 156,42 zł 7,11 zł 250,74 zł 11,40...

Diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju

Dieta Ryczałt za nocleg Ryczałt na dojazd 30,00 zł 45,00 zł 6,00 zł Podstawa prawna: rozp. MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167). Podane stawki obowiązują od...

Najnowsze

MEiN: Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zainaugurował dziś działalność pierwszej Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ‒ SOWA. Jeszcze w...

Polacy nie dostają pieniędzy za nadgodziny – raport ADP

Z badania ADP „Workforce View 2020” wynika, że coraz więcej polskich pracowników boryka się z problemem bezpłatnych nadgodzin. Aż...

Ulga abolicyjna w PIT – objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 r. _________________________________________ Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób...

Popularne

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1491 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 16.09.2021 r. —...

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1630 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....