zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Wskaźniki

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców

Okres obowiązywania Podstawa wymiaru1) Stawka Wysokość składki 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 4242,38 zł2) 9% 381,81 zł 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. 4026,01 zł3) 9% 362,34 zł 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 3803,56 zł4)  9% 342,32 zł 1) Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale...

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie Kwota 2021 rok 2800,00 zł 2020 rok 2600,00 zł 2019 rok 2250,00 zł 2018 rok 2100,00 zł 2017 rok 2000,00 zł 2016 rok 1850,00 zł 2015 rok 1750,00 zł

Stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne

Okres obowiązywania Stawka Maksymalna stawka podlegająca odliczeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych* od 2007 9,00% 7,75% 2006 8,75% 7,75% 2005 8,50% 7,75% * na podstawie art. 27b ust. 2 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200, z późn....

Stawki składek na fundusze pozaubezpieczeniowe

Fundusz Stawka Fundusz Pracy 2,45% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% Fundusz Emerytur Pomostowych 1,50%

Wysokość odpisów na ZFŚS

Rodzaj odpisu Stopa odpisu Wysokość podstawa wymiaru odpisów na ZFŚS w od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. - 4134,02 zł Podstawowy (na jednego zatrudnionego) 37,50% 1550,26 zł Odpisy szczególne: na jednego zatrudnionego w uciążliwych warunkach 50,00% 2067,01 zł na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 258,38 zł na...

Podstawa wymiaru odpisów na ZFŚS

Okres obowiązywania Wysokość 1.01.2021 – 31.12.2021 4134,02 zł 1.01.2020 – 31.12.2020 4134,02 zł 1.08.2019 – 31.12.2019 3389,90 zł 1.01.2019 – 31.07.2019 3278,14 zł 1.01.2018 – 31.12.2018 3161,77 zł 1.01.2017 – 31.12.2017 3161,77 zł 1.01.2016 – 31.12.2016 2917,14 zł

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w roku kalendarzowym

Okres obowiązywania Wysokość 2021 r. 5259,00 zł 2020 r. 5227,00 zł 2019 r. 4765,00 zł 2018 r. 4443,00 zł 2017 r. 4263,00 zł 2016 r. 4055,00 zł 2015 r. 3959,00 zł 2014 r. 3746,00 zł 2013 r. 3713,00 zł 2012 r. 3526,00 zł 2011 r. 3359,00 zł 2010 r. 3146,00 zł 2009 r. 3193,00 zł Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w roku kalendarzowym podawane jest do obliczania wysokości...

Minimalna podstawa zasiłku chorobowego w 2021 roku

Podstawa Okres obowiązywania Wysokość Minimalna (cały etat) 2021 r. 2416,12 zł Minimalna (cały etat) 2020 r. 2243,54 zł Minimalna (cały etat) 2019 r. 1941,52 zł

Maksymalna roczna wpłata na Indywidualne Konto Emerytalne

Okres obowiązywania Wysokość 01.01.2021 - 31.12.2021 15 777,00 zł 01.01.2020 - 31.12.2020 15 681,00 zł 01.01.2019 - 31.12.2019 14 295,00 zł 01.01.2018 - 31.12.2018 13 329,00 zł 01.01.2017 - 31.12.2017 12 789,00 zł 01.01.2016 - 31.12.2016 12 165,00 zł 01.01.2015 - 31.12.2015 11 877,00 zł 01.01.2014 - 31.12.2014 11 238,00 zł 01.01.2013 - 31.12.2013 11 139,00 zł 01.01.2012 -...

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2021 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki1) Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy2) PODSTAWA WYMIARU: 3155,40 zł 840,00 zł emerytalna 19,52% 615,93 zł 163,97 zł rentowa 8,00% 252,43 zł 67,20 zł wypadkowa3) 1,67% 52,70 zł 14,03 zł chorobowa4) 2,45% 77,31 zł 20,58 zł 1) Dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, opłacających składki na zasadach ogólnych, dla których podstawa wymiaru...

Najnowsze

MEiN: Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zainaugurował dziś działalność pierwszej Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ‒ SOWA. Jeszcze w...

Polacy nie dostają pieniędzy za nadgodziny – raport ADP

Z badania ADP „Workforce View 2020” wynika, że coraz więcej polskich pracowników boryka się z problemem bezpłatnych nadgodzin. Aż...

Ulga abolicyjna w PIT – objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 r. _________________________________________ Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób...

Popularne

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1491 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 16.09.2021 r. —...

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1630 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....