zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Składki ubezpieczeniowe

Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.09.2021 r.

  Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 275,23 zł emerytalne 26,86 zł 26,86 zł rentowe 17,89 zł 4,13 zł chorobowe – 6,74 zł w 2. roku nauki 330,27 zł emerytalne 32,23 zł 32,23 zł rentowe 21,47 zł 4,95 zł chorobowe – 8,09 zł w 3. roku nauki 385,32 zł emerytalne 37,61 zł 37,61 zł rentowe 25,05 zł 5,78 zł chorobowe – 9,44 zł

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki kwiecień-czerwiec 2021 r. 5675,54 zł 9% 510,80 zł styczeń–marzec 2021 r. 5656,51 zł 9% 509,09 zł październik–grudzień 2020 r. 5371,81 zł 9% 483,46 zł lipiec–wrzesień 2020 r. 5248,83 zł 9% 472,39 zł kwiecień-czerwiec 2020 r. 5367,68 zł 9% 483,09 zł styczeń–marzec 2020 r. 5368,01 zł 9% 483,12 zł październik–grudzień 2019 r. 5150,15 zł 9% 463,51 zł lipiec–wrzesień 2019 r. 5142,59 zł 9% 462,83 zł kwiecień–czerwiec 2019 r. 5015,03 zł 9% 451,35 zł styczeń–marzec 2019 r. 5071,41...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w II kw. 2021 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach kwiecień-czerwiec 2021 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 1135,11 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2837,77 zł powyżej 2 lat do 5 lat 100% dochodów* 5675,54 zł powyżej 5 lat do 10 lat 150% dochodów* 8513,31 zł powyżej 10 lat 200% dochodów* 11351,08 zł * przyjętych jako podstawa...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących gospodarstwo rolne

  Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka II kwartał 2021 r. 42 zł do 50 ha 101 zł pow. 50 ha do 100 ha 223 zł pow. 100 ha do 150 ha 344 zł pow. 150 ha do 300 ha 466 zł powyżej 300 ha 588 zł 1) termin...

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców

Okres obowiązywania Podstawa wymiaru1) Stawka Wysokość składki 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 4242,38 zł2) 9% 381,81 zł 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. 4026,01 zł3) 9% 362,34 zł 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 3803,56 zł4)  9% 342,32 zł 1) Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale...

Stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne

Okres obowiązywania Stawka Maksymalna stawka podlegająca odliczeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych* od 2007 9,00% 7,75% 2006 8,75% 7,75% 2005 8,50% 7,75% * na podstawie art. 27b ust. 2 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200, z późn....

Stawki składek na fundusze pozaubezpieczeniowe

Fundusz Stawka Fundusz Pracy 2,45% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% Fundusz Emerytur Pomostowych 1,50%

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2021 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki1) Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy2) PODSTAWA WYMIARU: 3155,40 zł 840,00 zł emerytalna 19,52% 615,93 zł 163,97 zł rentowa 8,00% 252,43 zł 67,20 zł wypadkowa3) 1,67% 52,70 zł 14,03 zł chorobowa4) 2,45% 77,31 zł 20,58 zł 1) Dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, opłacających składki na zasadach ogólnych, dla których podstawa wymiaru...

Podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą w 2021

Składka Podstawa wymiaru składek Obniżona podstawa wymiaru* na ubezpieczenia społeczne 3155,40 zł 840 zł na ubezpieczenie zdrowotne 4026,01 zł ** * dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustalana na podstawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz.U. z 2020...

Ograniczenie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenia chorobowe

Okres obowiązywania Wysokość ograniczenia 01.01.2021 - 31.12.2021 13 147,50 zł 01.01.2020 - 31.12.2020 13 067,50 zł 01.01.2019 - 31.12.2019 11 912,50 zł 01.01.2018 - 31.12.2018 11 107,50 zł 01.01.2017 - 31.12.2017 10 657,50 zł 01.01.2016 - 31.12.2016 10 137,50 zł 01.01.2015 - 31.12.2015 9897,50 zł 01.01.2014 - 31.12.2014 9365,00 zł 01.12.2013 - 31.12.2013 9129,30 zł 01.09.2013 - 30.11.2013 9031,28 zł 01.06.2013 - 31.08.2013 9350,13...

Najnowsze

MEiN: Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zainaugurował dziś działalność pierwszej Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ‒ SOWA. Jeszcze w...

Polacy nie dostają pieniędzy za nadgodziny – raport ADP

Z badania ADP „Workforce View 2020” wynika, że coraz więcej polskich pracowników boryka się z problemem bezpłatnych nadgodzin. Aż...

Ulga abolicyjna w PIT – objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 r. _________________________________________ Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób...

Popularne

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1491 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 16.09.2021 r. —...

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1630 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....