zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Składki ubezpieczeniowe

Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.03.2022 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 299,75 zł emerytalne 29,26 zł 29,26 zł rentowe 19,48 zł 4,50 zł chorobowe – 7,34 zł w 2. roku nauki 359,71 zł emerytalne 35,11 zł 35,11 zł rentowe 23,38 zł 5,40 zł chorobowe – 8,81 zł w 3. roku nauki 419,66 zł emerytalne 40,96 zł 40,96 zł rentowe 27,28 zł 6,29 zł chorobowe – 10,28 zł

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki styczeń–marzec 2022 r. 6221,04 zł 9% 564,53 zł październik–grudzień 2021 r. 5885,75 zł 9% 529,72 zł lipiec–wrzesień 2021 r. 5775,25 zł 9% 519,77 zł kwiecień-czerwiec 2021 r. 5675,54 zł 9% 510,80 zł styczeń–marzec 2021 r. 5656,51 zł 9% 509,09 zł październik–grudzień 2020 r. 5371,81 zł 9% 483,46 zł lipiec–wrzesień 2020 r. 5248,83 zł 9% 472,39 zł kwiecień-czerwiec 2020 r. 5367,68 zł 9% 483,09 zł styczeń–marzec 2020 r. 5368,01 zł 9% 483,12 zł październik–grudzień 2019 r. 5150,15 zł 9% 463,51...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w I kw. 2022 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach styczeń-marzec 2022 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 1244,21 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 3110,52 zł powyżej 2 lat do 5 lat 100% dochodów* 6221,04 zł powyżej 5 lat do 10 lat 150% dochodów* 9331,56 zł powyżej 10 lat 200%...

Stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne

Okres obowiązywania Stawka Maksymalna stawka podlegająca odliczeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych* od 2007 9,00% 7,75% 2006 8,75% 7,75% 2005 8,50% 7,75% * na podstawie art. 27b ust. 2 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200, z późn....

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2022 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki1) Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy2) PODSTAWA WYMIARU: 3553,20 zł 903,00 zł emerytalna 19,52% 693,58 zł 176,27 zł rentowa 8,00% 284,26 zł 72,24 zł wypadkowa3) 1,67% 59,34 zł 15,08 zł chorobowa4) 2,45% 87,05 zł 22,12 zł 1) Dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, opłacających składki na zasadach ogólnych, dla których podstawa wymiaru...

Podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą w 2022

Składka Podstawa wymiaru składek Obniżona podstawa wymiaru* na ubezpieczenia społeczne 3553,20 zł 903 zł na ubezpieczenie zdrowotne 4026,01 zł ** * dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustalana na podstawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz.U. z 2021...

Ograniczenie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenia chorobowe

Okres obowiązywania Wysokość ograniczenia 01.01.2022 - 31.12.2022 14 805,00 zł 01.01.2021 - 31.12.2021 13 147,50 zł 01.01.2020 - 31.12.2020 13 067,50 zł 01.01.2019 - 31.12.2019 11 912,50 zł 01.01.2018 - 31.12.2018 11 107,50 zł 01.01.2017 - 31.12.2017 10 657,50 zł 01.01.2016 - 31.12.2016 10 137,50 zł 01.01.2015 - 31.12.2015 9897,50 zł 01.01.2014 - 31.12.2014 9365,00 zł 01.12.2013 - 31.12.2013 9129,30 zł 01.09.2013 -...

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Okres obowiązywania Wysokość ograniczenia 2022 r. 177 660 zł 2021 r. 157 770 zł 2020 r. 156 810 zł 2019 r. 142 950 zł 2018 r. 133 290 zł 2017 r. 127 890 zł 2016 r. 121 650 zł 2015 r. 118 770 zł

Stawki składek ZUS w roku 2022

Miesiąc Pracownik Pracodawca Emerytalna Rentowa Chorobowa Zdrowotna Emerytalna Rentowa Wypadkowa FP FGŚP 1 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 % 2 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 % 3 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 % 4 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1 % 5 9,76 % 1,5 % 2,45...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka I kwartał 2022 60 zł do 50 ha 202 zł pow. 50 ha do 100 ha 324 zł pow. 100 ha do 150 ha 445 zł pow. 150 ha do 300 ha 567 zł powyżej 300 ha 689 zł 1) termin płatności...

Najnowsze

Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025

Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025 przyczyni się do profesjonalizacji zamówień publicznych, rozwoju potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, a...

Polska Strefa Inwestycji. W pierwszym półroczu 2022 roku wydanych zostało 157 decyzji

157 decyzji, inwestycje na kwotę 5,6 mld zł, 1 521 nowych miejsc pracy – to wyniki Polskiej Strefy Inwestycji...

Zmiany w CIT w konsultacjach publicznych

28 czerwca br. Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt zmian w CITNa zgłaszanie uwag jest 14...

Popularne