zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Świadczenia emerytalno-rentowe

Limity miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

Okres obowiązywania Zmniejszenie świadczeń Zawieszenie świadczeń 70%* 130%* 01.09.2020 - 30.11.2020 3853,20 zł 7155,90 zł 01.06.2021 - 31.08.2021 3977,10 zł 7386,10 zł 01.03.2021 - 31.05.2021 3820,60 zł 7095,40 zł 01.12.2020 - 28.02.2021 3618,30 zł 6719,70 zł 01.09.2020 - 30.11.2020 3517,20 zł 6531,90 zł 01.06.2020 - 31.08.2020 3732,10 zł 6931,00 zł 01.03.2020 - 31.05.2020 3639,10 zł 6758,20 zł 01.12.2019 - 29.02.2020 3452,20 zł 6411,10 zł 01.09.2019 - 30.11.2019 3387,50 zł 6291,10 zł 01.06.2019 - 31.08.2019 3465,70 zł 6436,30 zł 01.03.2019 - 31.05.2019 3404,70 zł 6322,90 zł 01.12.2018 - 28.02.2019 3206,20 zł 5954,30...

Limit miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do renty socjalnej

Okres obowiązywania Wysokość 01.09.2021 - 30.11.2021 3853,20 zł 01.06.2021 - 31.08.2021 3977,10 zł 01.03.2021 - 31.05.2021 3820,60 zł 01.12.2020 - 28.02.2021 3618,30 zł 01.09.2020 - 30.11.2020 3517,20 zł 01.06.2020 - 31.08.2020 3732,10 zł 01.03.2020 - 31.05.2020 3639,10 zł 01.12.2019 - 29.02.2020 3452,20 zł 01.09.2019 - 30.11.2019 3387,50 zł 01.06.2019 - 31.08.2019 3465,70 zł 01.03.2019 - 31.05.2019 3404,70 zł 01.12.2018 - 28.02.2019 3206,20 zł 01.09.2018 - 30.11.2018 3164,80 zł 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 01.03.2018 - 31.05.2018 3161,70 zł 01.12.2017...

Kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego

Limit Okres: od 01.03.2021 r. Dopuszczalna kwota przychodu* miesięczna 1 291,90 zł roczna 15 502,80 zł Graniczna kwota przychodu** miesięczna 3 617,30 zł roczna 43 407,60 zł *    powodująca zmniejszenie świadczenia **    powodująca zawieszenie świadczenia

Ryczałtowa kwota świadczenia przedemerytalnego

Okres Wysokość od 01.03.2021 r. 1262,34 zł od 01.03.2020 r. 1210,99 zł od 01.03.2019 r. 1140,99 zł od 01.03.2018 r. 1070,99 zł od 01.03.2017 r. 1040,00 zł od 01.03.2016 r. 1029,86 zł od 01.03.2015 r. 1027,39 zł od 01.03.2014 r. 991,39 zł od 01.03.2013 r. 975,78 zł od 01.03.2012 r. 938,25 zł od 01.03.2011 r. 867,25 zł od 01.03.2010 r. 841,17 zł

Renta socjalna

Okres Wysokość od 01.03.2021 r. 1250,88 zł od 01.03.2020 r. 1200,00 zł od 01.03.2019 r. 1100,00 zł od 01.03.2018 r. 865,03 zł od 01.03.2017 r. 840,00 zł od 01.03.2016 r. 741,35 zł od 01.03.2015 r. 739,58 zł od 01.03.2014 r. 709,34 zł od 01.03.2013 r. 698,17 zł od 01.03.2012 r. 671,31 zł od 01.03.2011 r. 611,67 zł od 01.03.2010 r. 593,28 zł

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Świadczenie Kwota maksymalnego zmniejszenia za okres: 1.03.2020 - 29.02.2021 od 1.03.2021 Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 620,37 zł  646,67 zł Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 465,31 zł 485,04 zł Renta rodzinna, do której uprawniona jest 1 osoba 527,35 zł 549,71 zł

Wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych

Świadczenie Wskaźnik waloryzacji przyznane do dnia 28.02.2021 r. 104,24% przyznane do dnia 29.02.2020 r. 103,56% przyznane do dnia 28.02.2019 r. 102,86% przyznane do dnia 28.02.2018 r. 102,98% przyznane do dnia 28.02.2017 r. 100,44% przyznane do dnia 29.02.2016 r. 100,24% przyznane do dnia 28.02.2015 r. 100,68% przyznane do dnia 28.02.2014 r. 101,6% przyznane do dnia 28.02.2013 r. 104,0% przyznane do...

Dodatki do emerytur i rent od dnia 1.03.2021 r.

Rodzaj świadczenia (dodatku) Kwota pielęgnacyjny 239,66 zł dla sieroty zupełnej 450,44 zł kombatancki 239,66 zł kompensacyjny 35,95 zł pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 359,49 zł za tajne nauczanie 239,66 zł

Minimalna wysokość emerytur i rent od dnia 1.03.2021 r.

Świadczenie Kwota emerytura 1250,88 zł renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna 1250,88 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 938,16 zł renta wypadkowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wypadkowa 1501,06 zł renta wypadkowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1125,79 zł

Kwota bazowa

Okres Wysokość 1.03.2021 - 28.02.2022 4512,41 zł 1.03.2020 - 28.02.2021 4294,67 zł 1.03.2019 - 29.02.2020 4003,88 zł 1.03.2018 - 28.02.2019 3731,13 zł 1.03.2017 - 28.02.2018 3536,87 zł 1.03.2016 - 28.02.2017 3408,62 zł 1.03.2015 - 29.02.2016 3308,33 zł 1.03.2014 - 28.02.2015 3191,93 zł 1.03.2013 - 28.02.2014 3080,84 zł 1.03.2012 - 28.02.2013 2974,69 zł 1.03.2011 - 29.02.2012 2822,66 zł 1.03.2010 - 28.02.2011 2716,71 zł 1.03.2009 - 28.02.2010 2578,26 zł 1.03.2009 - 28.02.2010 2578,26 zł

Najnowsze

MEiN: Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zainaugurował dziś działalność pierwszej Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ‒ SOWA. Jeszcze w...

Polacy nie dostają pieniędzy za nadgodziny – raport ADP

Z badania ADP „Workforce View 2020” wynika, że coraz więcej polskich pracowników boryka się z problemem bezpłatnych nadgodzin. Aż...

Ulga abolicyjna w PIT – objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 r. _________________________________________ Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób...

Popularne

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1491 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 16.09.2021 r. —...

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1630 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....

Rozp. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1727 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów Opracowano na podstawie: Dz.U. z...