zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Świadczenia wypadkowe

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%) 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 10 2,80 3 Rybactwo A-03 4 1,20 4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 12 3,33 5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 10 2,80 6 Górnictwo rud metali B-07 11 3,06 7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 7 2,00 8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i...

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 1.04.2021 r. – 31.03.2022 r.

KWOTA RODZAJ ODSZKODOWANIA 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz...

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 1.04.2020 r. – 31.03.2021 r.

Kwota Rodzaj odszkodowania 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej od 10 punktów procentowych 17 214 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy...

Najnowsze

MEiN: Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zainaugurował dziś działalność pierwszej Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ‒ SOWA. Jeszcze w...

Polacy nie dostają pieniędzy za nadgodziny – raport ADP

Z badania ADP „Workforce View 2020” wynika, że coraz więcej polskich pracowników boryka się z problemem bezpłatnych nadgodzin. Aż...

Ulga abolicyjna w PIT – objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 r. _________________________________________ Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób...

Popularne

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1491 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 16.09.2021 r. —...

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1630 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....

Rozp. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1727 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów Opracowano na podstawie: Dz.U. z...