Charakter oraz formy pomocy materialnej

415

Zgodnie z art. 90c ust. 1 i 4 u.s.o. pomoc materialna udzielana uczniom ma charakter socjalny albo motywacyjny. Co istotne, uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym i motywacyjnym. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest w formie dwóch świadczeń: stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego. Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym ma – zgodnie z…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!