Choroby zawodowe – Rada Ministrów ogłosiła jednolity akt prawny

34

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 sierpnia 2022 r. pod poz. 1836 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.08.2022 r., w załączniku do którego zawarto jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367).

W wymienionym powyżej rozp. uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. poz. 1287).

Pominięto jednocześnie § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r., które są przepisami przejściowymi oraz określającymi termin wejścia w życie aktu nowelizującego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!