zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

MŚP: Pomoc branżowa w czasach epidemii

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udzieliło odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika MŚP w sprawie przedłużenia stosowania mechanizmów pomocowych dla branż, które pozostawały zamknięte w maju oraz branż, które nie mogły osiągać...

MRPiT o Tarczy Prawnej

Resort rozwoju i gospodarki mówi o pracach nad #TarczaPrawna, której celem jest uproszczenie postępowań administracyjnych. MRPiT we współpracy z innymi resortami stworzył Zespół ds. likwidowania barier...

ZUS: pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie do projektów BHP

https://twitter.com/zus_pl/status/1395326184280498177 Do 30 czerwca trwa konkurs ogłoszony przez ZUS dotyczący dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i...

MŚP: Podważana jest pomoc dla każdego przedsiębiorcy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w stanowisku skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zaapelował o pilną zmianę przepisów w zakresie nieuzasadnionego odrzucania wniosków podmiotów ubiegających się...

MŚP: Ochrona miejsc pracy dla zarządów sukcesyjnych

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotarły sygnały od osób będących zarządcami sukcesyjnymi przedsiębiorstw, którym odmówiono przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. W związku z tym zwrócił się on z wnioskiem...

MRPiT: Plan dla Pracy i Rozwoju

Jarosław Gowin podczas Kongresu 590 Polska powiedział, że „w związku z trwającą pandemią COVID-19 zapewniamy szeroką pomoc dla Państwa firm. Na bieżąco będziemy reagować...

Rzecznik MŚP proponuje mniejsze składki ZUS

Dnia 20.04.2021 r. odbyła się pierwsza konferencja programowa z cyklu „Dziesiątka Rzecznika MŚP” organizowana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Business Centre Club. Tematem spotkania z udziałem ekspertów...

Pomoc dla przedsiębiorców z tarczy branżowej przedłużona na marzec i kwiecień

Zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców przewiduje nowelizacja rozporządzenia przyjęta w...

Jak uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń...

Ulgi dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

MFFiPR udzielił odpowiedzi na pismo Rzecznika MŚP o podjęcie działań w zakresie stosowania przez samorządowe organy podatkowe ulg dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu COVID-19. Rzecznik Małych...

Tarcza 8.0 – na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy

Świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń,  dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS - to rodzaje wsparcia, na które od 28...

Rzecznik MŚP: Problemy z umarzaniem składek

Czy epidemia nie jest szczególnym przypadkiem? Rzecznik MŚP wystąpił o objaśnienia prawne Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Minister Rodziny i Polityki Społecznej z wnioskiem o wydanie objaśnienia przepisów regulujących umarzanie...

Epidemia i pomoc dla poszkodowanych młodych przedsiębiorców

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26.02.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U 2021 r. poz. 371), które weszło w...

Przedsiębiorcy i ulgi w opłatach publicznoprawnych

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęcie działań zmierzających do przyznawania przedsiębiorcom...

Epidemia: Tarcza finansowa i antykryzysowa nie dla wszystkich

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystąpił na konferencji prasowej wraz z przedstawicielami przedsiębiorców, którzy wystosowali petycję o uwzględnienie ich w tarczach pomocowych. Zwracali oni uwagę na istnienie licznej grupy firm,...

W II kwartale 2021 r. wystartuje Konto Przedsiębiorcy – zintegrowana usługa online dla biznesu

Połączenie dwóch serwisów internetowych - Biznes.gov.pl i CEIDG.gov.pl – w jeden i stworzenie tzw. Konta Przedsiębiorcy – zapowiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii...

Nowy Start – program wsparcia dla przedsiębiorców

Nowy Start to dotacje dla przedsiębiorców na ponowne założenie firmy. Organizatorem naboru wniosków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór jest finansowany ze środków Unii Europejskiej...

PFR: Blisko 34 tys. firm otrzymało wsparcie z Tarczy PFR 2.0

Polski Fundusz Rozwoju poinformował, że w ramach pomocy dla przedsiębiorców z Tarczy PFR 2.0 wypłacono przedsiębiorcom do tej pory 5,2 mld zł. "Z Tarczy Finansowej...

Tarcza finansowa dla MŚP 2.0

W dn. 23 grudnia 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski program dla firm, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność. Na...

Tarcza branżowa opublikowana

Antykryzysowa tarcza branżowa dla przedsiębiorców, zwana tarczą 6.0, czyli ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...