CKE zaktualizowała komunikat dotyczący turniejów i olimpiad zawodowych

346

Komunikat dyrektora CKE wymienia 24 olimpiady i turnieje, których laureaci i finaliści mogą uzyskać zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego z danego zawodu.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!