Co w oświacie przyniesie nowy rok budżetowy 2013?

442

W oświacie najczęstszym terminem wprowadzania nowych rozwiązań jest pierwszy dzień roku szkolnego. Ta reguła dotyczy w szczególności takich zmian, które mają wpływ na proces kształcenia i wychowania uczniów – przede wszystkim zmian programowych i zmian w organizacji pracy szkoły, takich jak choćby niedawna reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest jednak i drugi ważny termin, związany z finansowym aspektem działalności szkół i placówek – z dniem 1 stycznia każdego roku rozpoczyna się nowy rok budżetowy.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!