Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to stopniowe przechodzenie na online procesu wypełniania wniosków i pozwoleń budowlanych, wprowadzane od sierpnia 2020 r.

16

Celem jest uproszczenie i skrócenie procesu o kilka do kilkunastu miesięcy. Te udogodnienia dla inwestorów i przedsiębiorców budowlanych będą możliwe dzięki nowelizacji Prawa budowlanego (zawartego w tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego).

Po wejściu przepisów, na rządowej stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl będzie można wypełnić online formularze budowlane, a następnie przesłać je drogą elektroniczną do urzędu. W 2021 r. inwestorzy będą mogli poprzez e-budownictwo złożyć wnioski o pozwolenie na budowę.

Cyfryzacja polskiej gospodarki – priorytet rządu

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to kolejny krok w – priorytetowym dla rządu – programie cyfryzacji polskiej gospodarki.

Online można składać wnioski o dowód osobisty, zameldować się, otrzymać e-zwolnienie, e-receptę, a także jeździć samochodem bez dowodu rejestracyjnego czy sprawdzić liczbę punktów karnych. W ciągu kilku lat korzystania przez Polaków z profilu zaufanego liczba jego użytkowników wzrosła z ok. 400 tys. do prawie 7,5 mln (pod koniec lipca).

Cyfryzacja budownictwa – dla kogo?

Realizacja online procesu inwestycyjno-budowlanego to wyjście naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom przedsiębiorców budowlanych, a także inwestorów prywatnych. Na wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów skorzystają inwestorzy czy inżynierowie. To także idealne rozwiązanie w okresie pandemii koronawirusa.

Formularze budowlane do złożenia online

Po wejściu w życie przepisów drogą elektroniczną można:

 • złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 • zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektów);
 • złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę;
 • zgłosić rozbiórkę;
 • złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym w postaci elektronicznej;
 • złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
 • złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę;
 • złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;
 • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia;
 • zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji wyłączającej stosowanie niektórych obowiązków w stosunku do kierownika budowy;
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
 • złożyć wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego;
 • zawiadomić o zakończeniu budowy;
 • złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie;
 • zgłosić zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Cyfrowa dokumentacja budowlana – jak to zrobić?

Portal e-budownictwo udostępnia formularze elektroniczne, które obecnie należy wydrukować i przesłać do urzędu drogą tradycyjną. Już wkrótce będzie można:

 • wypełnić je online,
 • podpisać za pośrednictwem platformy e-PUAP, korzystając z profilu zaufanego,
 • przesłać elektronicznie do urzędu.

Od listopada cyfryzacja dokumentów planistycznych

Nowe przepisy w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wchodzące w życie 31.10.2020 r. pozwolą obywatelom i przedsiębiorcom na łatwiejszy dostęp do danych planistycznych za pośrednictwem internetu. Przygotowane regulacje oznaczają uporządkowanie procesu cyfryzacji dokumentów planistycznych i włączenie w niego wszystkich samorządów. Zmianę tę zaprojektowaliśmy z myślą o przyspieszeniu procesu inwestycyjno-budowlanego.

Kiedy kolejne etapy cyfryzacji budownictwa

Upraszczając proces inwestycyjno-budowlany, rząd planuje jeszcze w tym roku wprowadzić Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane w wersji elektronicznej (e-CRUB).

W kolejnym, 2021 r.:

 • Elektroniczny Dziennik Budowy w wersji webowej i mobilnej,
 • możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę online,
 • konto inwestora w aplikacji e-budownictwo,
 • elektroniczne wnioski w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/od-papierowej-do-cyfrowej-dokumentacji–unowoczesniamy-proces-inwestycyjno-budowlany

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!