Czas ferii: Dyżury kadr w placówkach oświatowych

Zatrudnienie w szkole i w przedszkolu jednej osoby, a rozliczenie godzin ponadwymiarowych.

18
„Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej pracuje na zastępstwo w oddziale przedszkolnym. Czy nauczyciel, który wyrazi zgodę, może pracować podczas ferii szkolnych w placówce nieferyjnej, co z wykorzystaniem (w pełnym wymiarze) Jego urlopu wypoczynkowego, czy praca ta może być potraktowana np.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.